Digitální asistent pro řízení strojů a výrobních procesů

emcoNNECT znamená konektivitu a propojení v prostředí strojírenské výroby. Je to digitální provozní asistent pro kompletní integraci zakázkových a systémově specifických aplikací ve světě řízení obráběcích strojů a výrobních procesů. Ústředním bodem každého kroku výrobního procesu je uživatel s jeho potřebami: to umožňuje efektivněji strukturovat provozní postupy při zachování důvěrně známého ovládání a spolehlivé funkce strojů ve všech provozních režimech. Operátorský panel emcoNNECT je standardní výbavou pro všechny stroje s řídicími systémy CNC 840D sl od firmy Siemens
Uživatelské rozhraní bylo  vyvinuto ve spolupráci se zákazníky firmy EMCO a odborníky na ovládání strojů. Nabídka ovládacích prvků byla doplněna o dotykový panel, podporující nové, moderní ovládací funkce. Hlavním cílem vývoje bylo usnadnit použití a zvýšit jeho intuitivnost. emcoNNECT toho dosahuje funkčními tlačítky pro přímý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Modulární systém EMCO může být použit pro implementaci vysoce flexibilních systémů uspokojujících specifické požadavky zákazníků a projektů.
Řídicí panel stroje EMCO byl přepracován, aby podporoval dodatečné funkce a možnosti ovládání z dotykového panelu. Uživatelé mohou začít v provozním prostředí, které už znají, a tak mají přístup k oběma světům.
Kromě dotykové obrazovky a nového panelu řídicího systému stroje obsahuje přepracovaná verze operátorského panelu emcoNNECT také vysoce kvalitní počítačovou klávesnici z korozivzdorné oceli, odolnou proti prachu a vodě, pro uživatelsky komfortní zadávání velkého objemu textů a dat.
Hardwarovou platformou operátorského panelu emcoNNECT je 22" průmyslový dotykový panel v kombinaci s průmyslovým počítačem (IPC). Operátorský panel emcoNNECT může být snadno aktualizován a konfigurován (aktualizuje se nahráním aktualizace z domovské stránky), a proto je dobře připraven na všechny budoucí požadavky.
V základní verzi operátorský panel emcoNNECT obsahuje:
  • aplikaci přehledového zobrazení (dashboard) pro pro rychlý přehled o stavu stroje,
  • aplikaci pro zobrazování dokumentace stroje, včetně návodů pro servis a informací o náhradních dílech, manuálů pro programování atd.,
  • kalkulátor řezných podmínek,
  • aplikaci provozních dat, která informuje uživatele o současném stavu výroby a zobrazuje ukazatele OEE (Overall Equipment Effectiveness),
  • pokročilou kalkulačku,
  • funkci pro předávání poznámek, která umožňuje jednotlivým operátorům stroje
  • vyměňovat si vzkazy,
  • aplikaci pro konfiguraci sítě a připojení k ní,
  • aplikaci pro vzdálený počítač (pro rychlý přístup k aplikacím v počítači),
  • aplikaci pro podporu servisu prostřednictvím vzdálené údržby (aktivuje se na požádání zákazníka).
Počet dostupných aplikací se postupně rozšiřuje. Například již brzy bude dostupná aplikace pro přímé spojení s MES pro detailní plánování výroby a úplné funkce MDA a PDA. Navíc budou pod emcoNNECT zahrnuty také specifické zákaznické operace obrábění a výsledné technologické cykly (např. pro excentrické soustružení, výrobu ozubení, soustružení závitů apod.).
Při vývoji nových a dalším vývoji stávajících aplikací, zejména pro oblasti konektivity, integrace do prostředí automatizované výroby, tvorby numerických modelů, zobrazení dat a analýzy, EMCO spolupracuje s Ústavem strojírenské výroby Technické univerzity ve Vídni. Více na www.emcoworld.com (8.8.2018)