Diktovací stroj

 

První sestrojil Edison r. 1879.