Dláto

 

D. z pazourku byla nalezena v pozůstatcích pračlověka ze starší doby kamenné, asi z 8. tisíciletí př. Kr. Z mladší doby kamenné (asi 5. tisícil. př. Kr.) jsou d. pazourková již broušená a hlazená. D. z doby bronzové (kol r. 1700 př. Kr.) mají postranní lišty, aby dobře držela v dřevěné rukojeti. Z mladší doby železné (poč. 5. stol. př. Kr.) jsou d. již kovaná.