DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21-23.4.2015

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 

 

Srdečně Vás zveme na 21. ročník konference pořádané Teplárenským sdružením ČR pod názvem Dny teplárenství a energetiky. Největší akce v oboru teplárenství a energetiky se uskuteční v Kongresovém výstavním a společenském centru ALDIS, ve dnech 21. - 23. dubna 2015 v Hradci Králové. Konference dostala v roce 2014 kromě nového názvu i novou tvář a koncepci, což přispělo k výraznému navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků a tento pozitivní trend očekáváme i v roce 2015.
 
Dny teplárenství a energetiky se soustředí na problematiku dálkového zásobování teplem a chladem, ale i na elektroenergetiku, obnovitelné zdroje a další témata, která k teplárenství a energetice patří. 21. ročník konference přinese ucelený přehled všech novinek, inovací a rozšíření témat o další obory související s teplárenstvím. Nebudou chybět tradiční diskuze o nových trendech a směřování oboru teplárenství a podnětná setkání s největšími autoritami tohoto oboru v naší republice, a to jak v rámci samotné konference, tak i společenského večera.
 
Mezi návštěvníky se budete moci setkat se zástupci vrcholového managementu všech teplárenských společností ČR, jejich technickými pracovníky a vedoucími odborů nákupu, dále s předsedy bytových družstev, starosty a představiteli správy bytového fondu měst a obcí, stejně jako s technologickými firmami - dodavateli pro teplárenství a energetiku. Využijte nabízenou příležitost pro osobní setkání, které k udržování kontaktů a podnikání bezpochyby patří. Zmapujte si konkurenci a načerpejte nové poznatky na konferenci, která patří k nejvýznamnějším akcím v oboru teplárenství v České republice.