Do 2. bloku Běloruské JE se zaváží palivo

Ve 2. bloku Běloruské jaderné elektrárny začalo 22. prosince 2021 fyzikální spouštění reaktoru VVER-1200. Do aktivní zóny začali pracovníci zavážet čerstvé jaderné palivo.
Celkem bude do reaktoru zavezeno 163 palivových kazet. Poté se rozběhne řetězová štěpná reakce a blok dosáhne minimálního kontrolovaného výkonu, což odpovídá méně než 1 % nominální hodnoty. Dále budou následovat zkoušky, které potvrdí spolehlivost a bezpečnost nového bloku a umožní přejít k další etapě, energetickému spouštění. Během něj blok poprvé dodá elektřinu do sítě a jeho výkon se bude postupně zvyšovat.
„Nejzajímavější, nejvíce vzrušující a nejzodpovědnější částí výstavby nového jaderného bloku je bezpochyby spouštění a zahajování provozu, které přicházejí po dokončení ohromného rozsahu stavebních a montážních prací. V té době se kubíky betonu, tuny ocelových konstrukcí, kilometry kabelů a potrubí přeměňují na živý organismus, který bude fungovat přinejmenším 60 let. Fyzikální spouštění se dá přirovnat k formování organismu a zahájením činnosti jeho hlavního orgánu, srdce. Přeji nám všem, aby tato fáze proběhla úspěšně,“ uvedl prezident společnosti ASE Alexandr Lokšin.
Společnost ASE je generálním dodavatelem Běloruské jaderné elektrárny a součástí ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. Palivo pro nový bok dodala jiná společnost ze struktury Rosatomu s názvem NZCHK.
Obr. Reaktorový sál typu VVER-1200 v Běloruské jaderné elektrárně
Do Běloruské jaderné elektrárny směřovala produkce řady českých firem, ať už jde o armatury, čerpadla, potrubí, elektropohony, nebo laboratorní vybavení. Je to podobné jako i v případě dalších bloků VVER-1200. Například v jaderných elektrárnách Leningradská II, Novovoroněžská II a Ostrověcká je možné najít armatury od společností Arako, Armatury Group, I.B.C. Praha, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, potrubí od Lavimont Brno, čerpadla od Sigma Group, kabely a kabelové, průchodky od Kabelovny Kabex, servopohony od ZPA Pečky a další produkci vyrobenou v Česku. Celkem jde o zboží v hodnotě přes 2 miliardy korun.
Rosatom je dnes světovým lídrem v jaderné energetice a jedinou společností na světě, která staví jaderné bloky v zahraničí sériově.  Po celém světě bylo postaveno 106 jaderných bloků s ruskými technologiemi, z toho 80 bloků typu VVER. Rosatom má v současnosti v mezinárodním portfoliu zakázek 35 bloků VVER ve 12 zemích.
Běloruská elektrárna má dva bloky VVER-1200 generace III+ o celkovém výkonu 2,4 GWe, které byly postaveny u města Ostrověc. Pro první jadernou elektrárnu v zemi byla vybrána ruská technologie, která plně odpovídá mezinárodním normám a požadavkům v oblasti jaderné bezpečnosti, včetně doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V červnu 2021 byl 1. blok této elektrárny přijat do komerčního provozu. (27.12.2021)