Do školky v Pacově zavítá i díky IROP o 20 % více dětí

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, došlo k demolici dlouho nevyhovující původní budovy Mateřské školy Za Branou v Pacově a k výstavbě nové hlavní budovy a pěti barevně odlišených pavilonů. IROP na tento projekt poskytl téměř 51 mil. Kč. Kapacita školky se tak navýšila o 20 % (ze 100 na 120 dětí), což odráží každoroční neuspokojenou poptávku po umístění dětí do mateřské školy Za Branou. Část kapacity je také určena pro děti do 3 let.
„Projekty pro školáky a předškoláky vnímáme jako prioritu. I proto máme na roky 2021-2027 v IROP připraveno jen na podporu mateřských škol 3,8 mld. Kč. Chceme navyšovat kapacity mateřských škol v regionech, kde se potýkají s nedostatkem kapacit. IROP bude podporovat i zvyšování kvality podmínek v mateřských školách, kde na nedostatky poukázaly krajské hygienické stanice,“ říká náměstek sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
Mateřská škola Za Branou v Pacově na Vysočině se dlouhodobě potýkala s nedostatečnými kapacitami a byla nucena odmítat každoročně velké procento zájemců. Rodiče byli nuceni hledat předškolní vzdělávání pro své děti ve vzdálenějších zařízeních, kde se také potýkali s odmítnutím. Často se tak komplikoval jejich návrat do pracovního procesu kvůli nutnosti setrvání doma s dětmi. Budova původní školky byla již zastaralá, koncepčně nevhodná a její technický stav hraničil se stavem havarijním. Školka nebyla bezbariérová a neumožňovala předškolní vzdělání dětem se speciálními potřebami či dětem handicapovaným. Prostory nebyly vhodné pro aktivity rozvíjející talent dětí, zájmové činnosti a kroužky.
Plně bezbariérová školka a speciální pomůcky
Školka byla vybudována jako bezbariérová, aby bylo možno poskytnout kvalitní předškolní vzdělání i dětem handicapovaným. Dále byly pořízeny speciální pomůcky, které rozvíjejí senzomotorické a logopedické dovednosti dětí. Došlo také k rozšíření nabídky zájmových kroužků s ohledem na rozvoj talentu. Nová venkovní zahrada umožňuje rozvoj pohybových dovedností, výuku v environmentální výchově a dopravní výchově.
Nová MŠ je navržena tak, aby splňovala veškeré parametry moderní stavby pro výchovu předškolních dětí, jež bude zajišťovat psychický, sociální a zdravý tělesný rozvoj dětí, vytvářet optimální podmínky pro jejich maximální individuální osobnostní rozvoj. Díky tomu si děti osvojí pravidla chování, základních životních a mezilidských vztahů. MŠ Za Branou získala čestné označení Finalista v soutěži Česká cena za architekturu za rok 2020.
Podpora předškolní infrastruktury z IROP
V programovém období 2014-2020 je podpořeno 387 projektů mateřských škol a zařízení předškolního vzdělávání za více než 5,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektům IROP se zvýší kapacity podpořených zařízení, zejména mateřských škol, celkově o 9810 míst. (6.1.2022)