Do ZOO Ostrava po vlečkách AWT

Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, podepsala s Městem Ostrava memorandum o spolupráci na přípravě projektu Dopravní obslužnost ZOO Ostrava, který je součástí Strategického plánu rozvoje města Ostravy pro roky 2017-2023.
Sezónní i mimosezónní nárůst počtu návštěvníků ZOO Ostrava a nedostatečná kapacita parkovacích míst v okolí ZOO vedla zástupce Města Ostravy k úvahám o možných dopravních alternativách. Jednou z nich je využití existujícího železničního vlečkového propojení atraktivních míst pro návštěvníky města s vhodnými záchytnými body veřejné i individuální dopravy.
Projekt Dopravní obslužnost ZOO Ostrava zahrnuje využití vleček AWT pro přepravu návštěvníků do zoologické zahrady z ostravských vlakových nádraží. Součástí plánu je také vybudování související dopravní infrastruktury, například nástupišť, přejezdů, pěší komunikace či dalšího vchodu do ZOO v blízkosti spodního parkoviště, kudy železniční trať AWT vede.
„Víme, že využití železničního vlečkového systému AWT spojujícího centrum Ostravy se sídelními a průmyslovými oblastmi regionu pro osobní dopravu je technicky i provozně proveditelné. Dnes se nově opírá i o konkrétní zájem Města Ostravy prověřit tuto možnost dopravy osob po železniční vlečce AWT mezi městskými dopravními uzly a lokalitami volnočasových aktivit Ostravanů i návštěvníků, především ZOO Ostrava, Dolními Vítkovicemi, případně Karolinou či Dolem Michal,“ řekl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.
Po podpisu memoranda o spolupráci na přípravě projektu Dopravní obslužnost ZOO Ostrava mezi Městem Ostrava a AWT bude následovat zadání studie proveditelnosti projektu a návrh technických a provozních opatření k projektu.