Dodavatelé do projektů výstavby nových jaderných bloků ROSATOM mají novou technickou podporu: AATNA

Smlouvu o spolupráci podepsali 4 strategičtí hráči v oblasti služeb pro jadernou energetiku: ALTA a její dceřiná společnost OOO „ALTA RUS“, dále ALVEL, TÜV NORD Czech a ATG. Spolupráce bude představena 14. 5. na ATOMEXPO 2018 v Soči. Jejím cílem je technická podpora dodavatelů ROSATOMu pro projekty výstavby nových jaderných bloků v Evropě (např. Finsko a Maďarsko) a blízkém okolí (Turecko, Egypt, Jordánsko).
Dodavatelé produktů a služeb schválení v dodavatelském řetězci ROSATOMu tak nově získávají partnera, na kterého se mohou obrátit v otázkách svařování, nedestruktivního či destruktivního zkoušení, řídicích systémů jaderných i nejaderných technologických systémů, PED, ASME, jaderného paliva, hodnocení bezpečnosti, řízení kvality produktů a služeb včetně subdodavatelské supervize či inspekcí, technických konzultací a licencováni jaderných zařízení, nebo třeba porovnání ruských kódů a standardů s evropskou legislativou.
 „Naším společným cílem je stát se firmám spolehlivým partnerem, na kterého se mohou kdykoli obrátit, a to i ve chvíli, kdy jim chybí odborné kapacity“, vysvětluje Ing. Jan Weinfurt, jednatel TÜV NORD Czech, a doplňuje: „Typickým ‚nedostatkovým odborníkem‘ je např. NDT Level III na zpracování postupů a metodik“.
Partnerství je klíčové i z pohledu snahy o snížení rizik dodání neodpovídajících komponentů či nedostatků při montáži, a tedy následného zpoždění výstavby, které s sebou nese obrovské finanční a časové ztráty. Každá ze společností se v oblasti jaderné energetiky pohybuje více než čtvrt století.
„V jaderné energetice patříme již roky k nejuznávanějším autoritám. Mezi našimi odborníky jsou lidé, kteří byli u výstavby jaderných bloků a mohou své zkušenosti sdílet. To je také jeden z důvodů, proč je naše společnost kompetenčním centrem pro jaderné reaktory VVER a kompetenčním centrem ASME pro všechny pobočky Skupiny TÜV NORD“, doplňuje Weinfurt.
ALTA, a.s. (www.alta.cz) je moderní, progresivně se rozvíjející obchodně průmyslová skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí. V zahraničně obchodní oblasti se zaměřuje především na země střední a východní Evropy, ale v poslední době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, strojírenského zboží, zařízení na výrobu stavebních hmot a zařízení na těžbu a úpravu rud a kamene. Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností ALTA Invest a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi. ALTA RUS patří mezi nejvýznamnější z nich.
ALVEL, a.s. (www.alvel.cz). Cílem společnosti je stát se jedním z pilířů české jaderné energetiky a poskytnout špičkové vědecko-inženýringové služby v této oblasti. Služby jsou přímo vázané na jaderná energetická zařízení nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Rusku a v celé Evropě. V České republice se jedná především o Temelín a Dukovany, kde si ALVEL klade za cíl významně přispět k jejich bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu a přispět svým dílem k dobrému jménu české jaderné energetiky.
TÜV NORD Czech, s.r.o. (www.tuev-nord.cz) je konzultační, inspekční a certifikační společnost, která se v ČR zaměřuje na technické expertízy v průmyslu a energetice, certifikace systémů, výrobků a osob, technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, certifikaci dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí. Je členem Skupiny TÜV NORD GROUP s působností ve více než 70 zemích a 10 000 zaměstnanci.
ATG (Advanced Technology Group), s.r.o. (www.atg.cz) je česká soukromá společnost, která poskytuje kompletní řešení v oblasti nedestruktivního zkoušení dílů (NDT) a v dalších speciálních procesech. Společnost se kromě jiného zaměřuje na vývoj a výrobu systémů pro NDT zkoušení, na kvalifikaci personálu a na inspekce technických zařízení. Působí v leteckém průmyslu, v energetice, v ropném a plynárenském průmyslu, v sektoru výroby kolejových vozidel na teritoriích v Evropě, v Rusku a CIS, na Blízkém východě a v zemích východní Asie. Firma v loňském roce oslavila 25 let existence.