Doky

 

Snad první suchý dok vůbec, k opravě lodí, byl zřízen v letech 1495-96 v Portsmouthu. První dok plovoucí sestrojil r. 1839 amer. inženýr Gilbert.