Domácí poptávka zůstala silná

Růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí roku setrval na mírné úrovni. Podobně jako v 1. pololetí jej stimulovala zejména domácí poptávka, vyšší spotřebu povzbudil svižný růst objemu vyplacených mezd a platů. Podrobnosti přináší aktuální analýza Českého statistického úřadu.
Meziroční růst hrubého domácího produktu se ve 3. čtvrtletí udržel na úrovni 2,4 %. Přetrval i pozitivní vliv silné domácí poptávky. K růstu přispívaly shodnou měrou výdaje na spotřebu domácností i vládních institucí. Velmi silně se zvýšily rovněž investice.
Příspěvek bilance zahraničního obchodu byl tentokrát slabý. „Projevilo se oslabení zahraniční poptávky, zejména z Německa, které zaznamenalo výrazné zvolnění hospodářského růstu. Přebytek bilance dále zhoršoval i zvýšený import, který zčásti pokrýval nárůst domácí spotřeby i investic,“ upozorňuje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Ve 3. čtvrtletí se více dařilo odvětvím služeb, které podporovala domácí poptávka. Růst služeb o 2,9 % téměř z poloviny podpořil segment obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Prosperovaly informační a komunikační činnosti i peněžnictví a pojišťovnictví. Pokračovalo výrazné oživení stavebnictví, kterému pomáhaly i vyšší veřejné investice.
Naopak exportně orientovaná odvětví průmyslu rostla mírněji. „V průmyslu pokračovalo zpomalení tempa výroby dopravních prostředků. Pokles v dominantním odvětví však částečně kompenzoval zbytek průmyslu. Silně rostla výroba počítačů, optických a elektronických přístrojů a rovněž produkce elektrických zařízení či kovů a kovodělných výrobků. Dařilo se i drtivé většině menších zpracovatelských oborů,“ uvádí Karolína Zábojníková, vedoucí oddělení svodných analýz ČSÚ.
Mezičtvrtletní růst počtu pracovníků se ve 3. čtvrtletí zastavil, podobně jako pokles míry obecné nezaměstnanosti. Přetrvával tak nedostatek pracovníků, který podle konjunkturálních průzkumů představoval nejvýznamnější bariéru růstu podniků v průmyslu i stavebnictví. Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,5 %, ještě dynamičtěji vzrostl tzv. mzdový medián, zejména u žen.
Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,4 %. Dále zrychlil růst cen bydlení a energií, domácnostem výrazněji zdražila i doprava. Meziroční zvýšení ceny ropy se projevilo i zrychlením růstu cen průmyslových výrobců na 3,3 %.
Detaily jsou v analýze ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-ekonomiky-ceske-republiky-1-az-3-ctvrtleti-2018. (22.12.2018)