Dopisnice

 

Předchůdkyně se objevila koncem 70. let 18. století v Paříži. V nynější podobě byla navržena r. 1865 H. Stephanem, pozdějším gen. ředitelem říšskoněm. pošty, ale návrh nebyl přijat. Teprve rakouská pošta zavedla první d. r. 1868.