Dotační podvod a poškození finančních zájmů EU

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech zahájili trestní stíhání dvou fyzických osob pro zločiny dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Trestných činů se tyto osoby měly dopustit v souvislosti s plánovanou výstavbou vědeckotechnického parku v Ústeckém kraji. V žádosti o poskytnutí dotace adresované Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky měly uvést nepravdivé a zkreslené údaje a některé podstatné údaje zamlčet.  
Na základě předložených nepravdivých informací se v roce 2013 čerpání dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR podařilo zrealizovat. České republice tak měla být způsobena škoda ve výši téměř 300 milionů Kč. Při rozkrývání trestné činnosti policisté NCOZ úzce spolupracovali s Finančním analytickým úřadem. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. 
Není vyloučeno, že v průběhu vyšetřování dojde k obvinění dalších osob. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. (21.5.2020)