Dovoz fosilních paliv nepříznivě ovlivnil bilanci

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,4 mld. Kč, což byl meziročně o 48,0 mld. Kč horší výsledek.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 24,5 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích a v případě zemního plynu i vyššího dovezeného množství této komodity. Dále se snížil přebytek obchodu s motorovými vozidly o 11,4 mld. Kč a prohloubil se deficit obchodu se základními kovy o 5,4 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 4,3 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s elektřinou o 1,7 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně zhoršila o 8,3 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 39,7 mld. Kč.
Meziročně klesl vývoz o 1,3 % na 341,8 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 13,3 % na 370,3 mld. Kč. Duben 2022 měl o jeden pracovní den méně než duben 2021.
„Zahraničnímu obchodu se v dubnu nedařilo. O 48 mld. Kč meziročně nižší obchodní bilanci ovlivnily zejména vyšší ceny ropy a zemního plynu, u kterého byla i větší snaha o předzásobení. Přebytek obchodu s motorovými vozidly tak byl prakticky pohlcen schodkem obchodu s fosilními palivy,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 % a dovoz o 5,3 %. 
V lednu až dubnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 37,9 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 81,9 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 5,5 % a dovoz o 15,4 %. (6.6.2022)