Dovoz produktů zelené energie se v roce 2022 více než zdvojnásobil

Čistá energie je základní součástí Evropské zelené dohody. Za tímto účelem jsou zapotřebí produkty zelené energie, jako jsou větrné turbíny, kapalná biopaliva a solární panely. Využívání těchto energetických produktů také snižuje závislost na dovozu energie, kterou zdůraznila ruská invaze na Ukrajinu.
V roce 2022 vydala EU 28,4 miliardy EUR na dovoz produktů zelené energie (včetně větrných turbín, solárních panelů a kapalných biopaliv) ze zemí mimo EU, což je více než dvojnásobek částky v roce 2021 (13,3 miliardy EUR). 
EU se zaměřením na konkrétní produkty dovezla v roce 2022 solární panely v hodnotě 22,6 miliardy EUR, což je o 145 % více než v roce 2021 (9,2 miliardy EUR). Nárůst byl také zaznamenán u kapalných biopaliv, přičemž dovoz v roce 2022 dosáhl 5,1 miliardy EUR, to je o 49 % více než v roce 2021 (3,4 miliardy EUR). Nárůst byl také u dovozu větrných turbín, který v roce 2022 vzrostl o 17 % na 0,8 miliardy EUR z 0,6 miliardy EUR (2021).
Ve srovnání s rokem 2012 se zvýšil dovoz všech tří produktů zelené energie. Dovoz solárních panelů vzrostl o 137 %, dovoz kapalných biopaliv o 60 % a dovoz větrných turbín o 504 %. 
Zdroj: DS-059322
Dramatický pokles exportu větrných turbín v roce 2022
Hodnota ekologických energetických produktů vyvážených EU do zemí mimo EU byla výrazně nižší (3,7 miliardy EUR) a byla o 27 % menší než odpovídající údaj z roku 2021 (5,0 miliardy EUR).
Vývoz větrných turbín byl v roce 2022 oceněn na 1,3 miliardy EUR, což představovalo významný pokles (-59 %) oproti vývozu v roce 2021 (3,2 miliardy EUR). Solární panely dosáhly v roce 2022 celkové hodnoty 0,8 miliardy EUR, to je o 44 % více než v roce 2021 (0,6 miliardy EUR). Vývoz kapalných biopaliv činil 1,6 miliardy eur, což je o 23 % více než v roce 2021 (1,3 miliardy eur).
Vývoz kapalných biopaliv dosáhl v roce 2012 pouze 0,5 miliardy EUR a v roce 2022 vzrostl na 1,6 miliardy EUR, to představuje 235% nárůst oproti vývozu v roce 2012. Vývoz solárních panelů zaznamenal mírnější nárůst (25 %), z 0,6 miliardy EUR v roce 2012 na 0,8 miliardy EUR v roce 2022. Vývoz větrných turbín zaznamenal -55% pokles z 2,9 miliardy EUR v roce 2012 na 1,3 miliardy EUR v roce 2022. (9.11.2023)
Zdroj: DS-059322
Pozn. Bilance unijního dovozu a vývozu v tomto segmentu v minulém roce je tristní. Přibližně 7,7krát více jsme dovezli, než vyvezli.