Dovozní ceny po pěti měsících meziročně vzrostly

V říjnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,2 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v říjnu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, zvýšily o 1,5 % (po očištění o kurzový vliv o 0,2 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Ceny potravin se zvýšily o 2,4 %, ostatních surovin o 1,9 % a ceny polotovarů o 1,6 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 2,7 %.
Dovozní ceny v říjnu rostly o 1,6 % (po kurzovém očištění o 0,3 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Ceny ostatních surovin se zvýšily o 2,4 %, minerálních paliv o 2,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,1 %. V žádné ze sledovaných skupin se ceny nesnížily.
Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (95,2 %), průmyslové spotřební zboží (98,9 %) a ostatní suroviny (99,5 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly pouze potraviny (101,4 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 3,2 % (v září o 0,9 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Ceny nápojů a tabáku se zvýšily o 6,9 %, potravin o 5,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,9 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 12,1 % (zejména ropných výrobků) a ceny chemikálií o 1,8 %.
Dovozní ceny, za přispění silnějšího eura, po pěti měsících poklesů vzrostly o 0,6 % (v září klesly o 1,3 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 3,2 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 3,2 %, potravin o 3,0 % a ceny polotovarů o 1,5 %. Naopak ceny minerálních paliv klesly o 20,2 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 0,3 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,6 % (v září hodnota 102,2 %) a osmý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (110,2 %), nápoje a tabák (105,1 %) a potraviny (102,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (98,1 %).