Drak

 

Plochý d., základ drakovitých letadel těžších vzduchu a stará dětská hračka, vznikl pravděpodobně v Číně. Nejstarší zmínka o něm je v Číně z r. 206 př. Kr., že se ho užilo k signalizování při obléhání. Kdy se dostal do Evropy, není známo. První tištěná zpráva o něm je tu z r. 1560. Popsán důkladněji je v 2. vyd. spisu G. della Porta: Magia natur. (1589). Hra dětí s drakem je po prvé vyobrazena r. 1618. R. 1749 užil d. A. Wilson k vypuštění teploměru do výše, aby zjistil teplotu ve velkých výškách. R. 1752 zkoumal drakem B. Franklin vzdušnou elektřinu. Zárodek letadla těžšího vzduchu poznal v plochém d. po prvé Cayley, poč. 19. století. Krabicový drak velké nosnosti sestrojil r. 1896 Australan L. Hargrave.