Drapák

 

Zařízení k rozpojování a nakládání zemin, se objevuje první – parní – konstruovaný amer. inž. Ottisem, poč. 40. let min. století.