Draslo

 

Mezi sodou a draslem rozlišuje teprve v 10. století po Kr. Arab Abu Mansur Muwaffaq ve své farmakopei. Chemicky byly obě látky rozlišeny přesně až v 18. století. Zprvu se získávalo z popelu jistých rostlin, později převážně z popelu dřevěného. Způsob výroby popsal podrobně Agricola v Dvanáct. knih o hornictví a hutnictví (1556). Tehdy se ho spotřebovalo nejvíce v průmyslu soukenickém (ve Flandřích a v Holandsku), hojně také v mydlářství, částečně ve sklárnách a barvírnách. Od počátku 19. století pozbývá někdejšího významu, ustupuje víc a víc sodě.