Drát

 

Ve starověku a převážně ještě ve středověku, byl d. vyráběn kováním. Krátké kusy byly spojovány svařováním. Nejstarší zmínka o zařízení k výrobě d. tažením je v technickém receptáři (Diversarum atrium schedila) sepsaném mnichem Theofilem řeč. Presbyterem kol roku 950: „...dvě železa, zšíří 2 prstů, nahoře i dole zúžená, velmi tenká provrtaná třemi až čtyřmi řadami; těmi otvory se protahují dráty.“ Ital. technik Biringuccio uvádí ve své knize (Pirotechnia, 1540) čtverý způsob tažení d.: bubínkem s klikou, rumpálkem, vratidlem a vodním kolem. R. 1766 byla zavedena výroba d. válcováním.

Ostnatý drát. R. 1863 užito po prvé jako válečné překážky. R. 1873 vynalezl W. D. Hunt stroj na výrobu ostnatého drátu.