Dřevo, konservování

 

Ve starověku se konservovalo kouřem a kamencem. Ve středověku a poč. novověku se konservuje vyvařováním v sublimátu neb v oleji. V 19. století se ukázala potřeba hromadného konservování účinnějšími prostředky a způsoby. R. 1823 navrhl Angličan Kyan konzervovat dřevo máčením v roztoku chloridu rtuťnatém (kyanisování); r. 1831 zavedl Francouz Bréant impregnaci pod velkým tlakem a kovovými solemi; r. 1838 zavádí Francouz Boncherie napouštění dřeva pod malým tlakem modrou skalicí (i jinými impregnačními solemi); týž rok zavádějí Burnett impregnování chloridem zinečnatým a Bethell dehtovými oleji.