Dřevo odolné ohni

 

Kol r. 87 př. Kr. dal vojevůdce Mithridatův Archelaos natřít dřevěnou obléhací věž roztokem kamence. R. 1821 navrhl franc. fyzik Gay-Lussac nátěr salmiakem a boraxem. R. 1825 navrhl J. N. v. Fuchs nátěr vodním sklem.