Drobnohled elektronový

 

V něm je světelný paprsek nahrazen paprskem elektronů a čočky hmotné nehmotnými póly magnetickými n. elektrickými, kterými se elektronový paprsek soustřeďuje a láme jako p. světelný. E. d. s čočkami elektrickým sestrojili r. 1932 něm. fyz. Brüche a Johannson; r. 1933 něm. badatelé E. Ruska a Knoll sestrojili drobnohled s „čočkami“ magnetickými; po technickém zlepšení (za součinnosti B. v Borries), se r. 1938 objevil e. d. zvětšující asi 30 000násobně (v kombinaci s optickým až 100 000násob.).