Drobnohled

 

Jako u dalekohledu nelze zjistiti „prvního“ vynálezce ani u d., neboť myšlenka „visela ve vzduchu“. Již italský lékař Fracastoro naznačuje ve spisu vyd. r. 1538, že dají-li se nad sebe dvě čočky, lze viděti věci zvětšeny. Zřetelněji se vyjadřuje Giamb. della Porta ve spisu Magia naturalis. „Konkávním sklem lze viděti zřetelně předměty vzdálené konvexním blízké. Seskupí-li se oba druhy správně, lze vidět vzdálené i blízké předměty zvětšeny a zřetelněji.“ První skutečný d. prý sestrojil Holanďan Z. Janssen r. 1590 (pokládaný i za vynálezce dalekohledu). K velkému zlepšení optických vlastností a zvětšovací mohutnosti d. přispěl podstatně něm. fyzik E. Abbe r. 1873 svou optickou theorií d. Další zlepšení rozpoznávací mohutnosti d. přišlo s ultramikroskopem navrženým fyziky Siedentopfem a Zsigmondym r. 1903 a amer. fyzikem Lucasem poč. 30. let.