Drogy zajistili celníci na hudebním festivalu LET IT ROLL

Stovka celníků včetně jejich kynologů dohlížela společně s Policií ČR od 30. 7. do 1. 8. na začátek a průběh hudebního festivalu konaného v uvedených dnech na letišti v Milovicích. Celníci se zaměřili na zboží uniklé celnímu dohledu i na omamné a psychotropní látky.  Kontrolovali nejen osoby, ale také osobní auta, dodávky, autobusy, vlaky i letiště. Na kontrolních místech v blízkosti konání festivalu provedli téměř čtyři stovky kontrol, přičemž polovina z nich byla pozitivní.  Na místě zajistili 1 076 g marihuany, 31 g pervitinu, 312 ks extáze, 28 g amfetaminu, 43 g hašiše, 60 g kokainu, 17 ks LSD, 180 ks lysohlávek a další drogy.  Ke kontrolám využili mobilní kanceláře, technologická vozidla, mobilní laboratoř, mobilní zavazadlový rentgen, speciální detekční techniku – itemizer, Ramanův spektrometr apod.  
Kontroly byly rozděleny do vnějšího a vnitřního perimetru. Kontrolní stanoviště vnějšího perimetru byla na páteřních komunikacích při vstupech na území ČR, na železnicích a pražském letišti. Při kontrolách celníci využili zavazadlový rentgen, kamerový systém, služební psy, speciální techniku (např. itemizer) a zajistili 4 g hašiše, 61,79 g marihuany, 2 560 ks neznačených cigaret. V 10 případech řidiči neměli dálniční kupon. Na místě celníci uložili za přestupky sankce ve výši sedm tisíc korun. U třinácti řidičů vybrali dlužnou částku ve výši 8 370 korun.
Odhalili tři řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem návykové látky, ve dvou případech nevlastnili řidiči řidičský průkaz a v jednom případě nemělo auto STK. Tyto případy pak předali Policii ČR. (5.8.2019)