Druhý blok Novovoroněžské JE-II byl uveden do provozu 30 dní napřed oproti harmonogramu

Druhý blok jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 generace III+ byl l. listopadu uveden do komerčního provozu. Došlo k tomu po schválení ruským dozorným orgánem Rostěchnadzor a o 30 dní dříve, než předpokládal harmonogram prací. Jde o klíčovou událost pro ruský jaderný průmysl.
„K realizaci tohoto projektu přispěly stovky jaderných odborníků a díky tomu do ruského energetického systému přibyl nový výkonný zdroj. Nyní můžeme tento projekt dvoublokové jaderné elektrárny používat jako referenci pro naše zahraniční projekty,“ řekl Alexander Lokšin, prezident skupiny společností ASE. „Získali jsme bohaté zkušenosti s výstavbou, organizaci výroby, zadáváním zakázek, dodávkami, financováním a neustálým zvyšováním efektivity. To je zásadní pro splnění současných požadavků trhu a řešení velkých problémů při výstavbě jaderných elektráren.“
VVER-1200 je vlajkovou lodí tlakovodních reaktorů generace III+ Rosatomu a jediným typem reaktoru generace III+ na světě, která je v sériové výstavbě. Druhý blok elektrárny Novovoroněžská II je již třetím blokem tohoto typu v sérii. Předcházel mu první blok stejné elektrárny spuštěný v roce 2016 a první blok jaderné elektrárny Leningradská II spuštěný v roce 2017. Od připojení k síti, ke kterému došlo 1. května 2019, již blok vyrobil 2,5 TWh elektřiny.
Spuštění reaktoru zvýšilo podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny v Rusku na 27 %, což zabraňuje vypuštění průměrně 4 milionů tun emisí skleníkových plynů do ovzduší a zároveň zlepšuje hospodářství regionu.
Inovativní blok generace III+ s reaktorem VVER-1200 má v porovnání s předchozí generací (VVER-1000) řadu ekonomických a bezpečnostních výhod: má o 20 % větší výkon, vyžaduje o 30 až 40 % méně provozního personálu a má dvakrát delší projektovou dobu provozu (60 let, s možností prodloužení o dalších 20 let).
Tuto technologii si vybraly následující země: Finsko, Maďarsko, Čína, Bangladéš a Bělorusko. Portfolio zahraničních objednávek společnosti Rosatom v současné době zahrnuje 36 projektů bloků VVER v různých fázích realizace ve 12 zemích.
Výstavby inovativních bloků Novovoroněžské elektrárny se účastní také české firmy. Patří mezi ně armaturky Arako, Armatury Group a MSA, které dodaly mezi lety 2009 a 2014 průmyslové i speciální armatury v celkové hodnotě přesahují 600 milionů korun. Dále Sigma Group, výrobce čerpadel, dodala čerpací agregáty za více jak 450 milionů korun a Kavalierglass, výrobce skla, dodala laboratorní sklo za 1,25 milionu korun. (3.11.2019)