Druhý česko-saský projekt v duchu inovativní ekonomiky za dva měsíce. Domluven v Drážďanech

Česko-saský virtuální institut pro interdisciplinární výzkum. Vznikne pod záštitou prestižního drážďanského Institutu Fraunhofer IWU, a to díky spolupráci s českými univerzitními týmy například z Technické univerzity v Liberci (TUL) či Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO). Mezi zakladateli má být, kromě zmiňované TUL, vysoká škola v Žitavě a inovační kampus v Görlitzu. Na společném projektu se dohodli vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se saským premiérem Michaelem Kretschmerem. 30. září přijedou němečtí partneři do ČR, kde jednání o spolupráci budou pokračovat.
Institut by se měl věnovat základnímu a aplikovanému výzkumu, zaměří se například na senzoriku, software pro sběr dat, nanotechnologie, obnovitelné zdroje, biochemii, ale také živočišnou výrobu. Na pracovní cestě proto nechyběl zástupce českého Ministerstva zemědělství náměstek Pavel Sekáč. Cílem druhého česko-saského výzkumného projektu za dva měsíce bude dostat klíčové technologie do praxe. "Česká republika je připravena poskytnout peníze, přispěje nejen saská, ale i německá vláda. Myslím si, že jde o zajímavý projekt regionálního charakteru," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V první fázi to bude stát cca 3,5 milionu eur, na druhou mají instituce celkem přispět až 17 miliony eur.“ 
Společná česko-saská průmyslová historie spojuje dodnes, byla to právě ČR, s kterou Institut Fraunhofer IWU uzavřel historicky první dohodu. Sasko oceňuje špičkové české vědce, ČR podle Havlíčka zase jeden z nejlepších výzkumných institutů právě v Drážďanech. Během pracovní cesty tak vicepremiér navštívil německé společnosti, které jsou neodmyslitelně spojeny s Českou republikou. Konkrétně firmu HaBeMa s AGRO-Terminálem v německém Heidenau. Jde o největší továrnu pro krmné směsi v Německu. Disponuje vlastním výzkumem, řídí ji český management. Karel Havlíček se setkal také s představiteli česko-německého start-upového projektu Kultura.digital. Ten přibližuje široké veřejnosti současné česko-německé umění. Sami se rozhodnete, kam se on-line vydáte. Vše mimo jiné díky podpoře univerzit a Euroregionu Elbe.
Předpokladem inovativních technologických projektů je mimo jiné dostatek technicky zdatných lidí. Proto bylo součástí nabitého programu také setkání vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu s Řemeslnickou komorou v Drážďanech. Řešilo se duální vzdělávání. V České republice se po letech konečně posouvá dopředu. Karel Havlíček upřesňuje: „O duálním vzdělávání se u nás dvacet let jen mluvilo. Na podzim bude hotový legislativní návrh. Pět let řešíme mistrovské zkoušky. V září bude předložen zákon. Současně zavádíme předmět Technika na ZŠ. Inspirací je pro nás právě Německo.“ 
Inovativní ekonomiku v duchu motta Czech Republic: The Country For The Future vláda u sousedů intenzivně prezentuje, stalo se tak na Slovensku, v Bavorsku, Polsku a po druhé už v Sasku. Pokračuje masivní státní podpora výzkumu, vývoji a inovacím, a to doma i v zahraničí. V Sasku se tak děje díky spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Drážďanech a velvyslancem ČR v Německu Tomášem Janem Podivínským. (31.8.2019)