Dubnové výsledky ovlivnila omezení z minulého roku

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, což byl meziročně o 43,6 mld. Kč lepší výsledek.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožímpříznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 44,4 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 79,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,8 mld. Kč a s textiliemi o 3,0 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance se základními kovy o 5,6 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 4,8 mld. Kč (vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství) a chemickými látkami a přípravky o 4,2 mld. Kč.
Meziročně vzrostl vývoz o 78,3 % na 348,2 mld. Kč a dovoz o 49,8 % na 328,8 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou dubna 2020, kdy byla v platnosti restriktivní opatření proti koronaviru. Duben 2021 měl stejný počet pracovních dní jako duben 2020.
V lednu až dubnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 83,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 70,2 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 22,9 % a dovoz o 16,6 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 8,1 % a dovoz o 5,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 5,3 %) a dovozu (o 4,8 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v dubnu přebytkem 68,8 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 42,3 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 14,0 mld. Kč, Francií o 6,9 mld. Kč a Slovenskem o 5,2 mld. Kč.
V dubnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,4 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,2 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 79,4 % (100,8 mld. Kč) na 227,8 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 61,4 % (61,6 mld. Kč) a dosáhl 161,9 mld. Kč. V dubnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 5,2 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zmenšil o 2,1 mld. Kč na 47,5 mld. Kč. Vzrostl zejména přebytek obchodu se Spojeným královstvím o 4,7 mld. Kč. Deficit se naopak zvětšil v obchodě s Japonskem o 2,8 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Kazachstánem o 2,0 mld. Kč. (8.6.2021)