Důvěra jako cenná komodita. Výzkum české firmy Easy Software vyvíjející projektové nástroje odhalil trendy managementu na dálku v roce 2021

Přední světový vývojář softwaru pro řízení projektů, pražská společnost Easy Software, provedla výzkum ohledně trendů v projektovém řízení za rok 2021. Odpovědělo na něj více než 115 českých a zahraničních projektových manažerů, CEO, CTO a dalších pracovníků, kteří působí v IT firmách, průmyslu, energetice a mnoha dalších odvětvích. Celkem 13 cílených otázek odhalilo, že rok 2021 byl pro 70 % dotázaných obratově i výkonově silnější než rok 2020. V mnoha případech dokonce více než „předcovidový“ rok 2019. V počtu zdárně dokončených projektů firmy také předčily předloňský rok a 20 % z nich jako hlavní příčinu těch nedokončených označilo nedostatek lidských zdrojů. Přestože třetina firem nabírala během roku nové zaměstnance, nedostatek se projevoval dlouhodobě a rovnoměrně. Dle výsledků dotazníku firmy pro dokončení projektu jako nejdůležitější vnímají vzájemnou důvěru v týmu, individuální odpovědnost a kvalitní zpětnou vazbu. Spolehlivý nástroj pro projektový management pak firmy chápou jako přirozený prostředek k naplnění těchto principů.
Cílem průzkumu z února 2022 bylo především zjistit, jak praktický a konstruktivní byl management na dálku v roce 2021 oproti turbulentnějšímu roku 2020, který byl poznamenán pandemickou situací ve světě a firmy se snažily přizpůsobit vyvíjející se situaci. Díky spokojenosti se strukturou projektového řízení se firmy dočkaly mnohem vyššího počtu úspěšně dokončených projektů, což potvrdilo 72 % českých firem. Stále se však potýkaly s novými výzvami a především se stálým nedostatkem lidských zdrojů. Právě nedostatek lidského kapitálu se jeví jako ústřední motiv uplynulého roku a jeden z hlavních důvodů pro nedokončení projektů. Firmy v dotazníku uváděly i to, že se jim podařilo vybrat vhodný nástroj pro projektové řízení, díky kterému dotahují projekty zdárně do konce.
„Dle výsledků pouze 13 % dotázaných firem poskytuje přístup do projektového nástroje všem svým zaměstnancům, což vnímáme jako nevyužitý potenciál. Správná projektová platforma totiž dokáže zjednodušit všechny procesy ve firmě a přístup k ní nepatří pouze projektovým manažerům. Těžit z ní může například HR při náboru nových zaměstnanců a při lepším průzkumu trhu práce, marketingové oddělení při kampaních a komplexnějších projektech či obchodníci v kontaktu se zákazníkem. Přehledná interní komunikace navíc pomáhá firmě pracovat uceleně a využívat čas i zdroje mnohem smysluplněji. Sami náš Easy Project používáme ke všem svým aktivitám,“ říká Filip Morávek, zakladatel a CEO technologické společnosti Easy Software (na snímku).
Souměrný růst jako nejvýraznější trend roku
Navzdory novým výzvám, se kterými se firmy musely potýkat, poukazují závěry výzkumu na to, že trendem roku 2021 je především souměrný růst. Ten se týká jak lidských zdrojů a odměn s tím spojených, tak celkového obratu firem. Letošek se ukázal být z tohoto hlediska ještě výnosnější než rok minulý, ve kterém se firmy potýkaly s aklimatizací do nového režimu řízení na dálku. Zajímavým zjištěním je navíc fakt, že čeští manažeři uváděli v průměru o několik desítek procent vyšší spokojenost se svou pozicí a novým workflow, řízením projektů na dálku a finanční situací než jejich kolegové v zahraničí. Naopak z globálního hlediska vnímaly zahraniční firmy situaci minimálně stejně úspěšně jako v roce 2020.
 
Projekty se dařilo dokončovat
O 10 % více dotázaných firem než loni dokázalo dokončit všechny nebo téměř všechny projekty. Pozitivně je vnímán především přechod na řízení projektů na dálku, kde se firmy naučily mnohem lépe využívat projektové manažerské nástroje a lidské zdroje. Klíčovým faktorem je zvýšená zodpovědnost zaměstnanců, kteří odvádí na dálku často kvalitnější práci s lepší zpětnou vazbou v týmu.
„V digitální covidové době je efektivně nastavený nástroj na správu projektů klíčový pro správné fungování firmy. Zaměstnanci cítí větší důvěru a zodpovědnost za projekty, kvalitnější je i zpětná vazba v interní komunikaci, dodává Jan Řeřicha, product owner společnosti Easy Software. (11.3.2022)