Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti srpnu vzrostl o 3,9 bodu na hodnotu 90,9. Indikátor důvěry podnikatelů meziměsíčně vzrostl o 4,0 bodu na hodnotu 89,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 3,2 bodu na hodnotu 97,6. V meziročním srovnání jsou ovšem souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále výrazně nižší.
Ačkoliv celková důvěra v ekonomiku v září meziměsíčně vzrostla, v odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů naopak snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 90,5. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se ve srovnání se srpnem téměř nezměnil. Stav zásob hotových výrobků se nezměnil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců pokles tempa růstu výrobní činnosti. V září již pátý měsíc v řadě klesl podíl podnikatelů očekávajících snižování počtu zaměstnanců. Ve srovnání se zářím 2019 je důvěra v průmyslu stále nižší.
V odvětví stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,9 bodu na hodnotu 111,6. V září se již třetí měsíc v řadě snížil podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou. Podnikatelé ve stavebnictví zároveň odhadují, že v příštích třech měsících nezmění stávající počet zaměstnanců. V meziročním srovnání je ale důvěra ve stavebnictví stále výrazně nižší.
V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů ve srovnání s minulým měsícem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,7 bodu na hodnotu 98,1. Celkovou ekonomickou situaci hodnotili podnikatelé výrazně lépe než v srpnu, zároveň ale výrazně poklesl podíl podnikatelů, který očekávají její zlepšení pro období příštích tří měsíců.  Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Poprvé od dubna letošního roku je důvěra v obchodě v meziročním srovnání mírně vyšší.
Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 9,2 bodu (nejvyšší meziměsíční růst od počátku sledování) na hodnotu 84,9, což je stále hluboko pod dlouhodobým průměrem. Hodnocení celkové ekonomické situace se zvýšilo. Poprvé od dubna letošního roku převažoval podíl respondentů pozitivně hodnotících současnou celkovou poptávku. Ve srovnání se srpnem se zvýšil i podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky pro období příštích tří měsíců. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.
Mezi spotřebiteli se v září důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,2 bodu na hodnotu 97,6. Obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace zůstaly v září přibližně stejné jako v srpnu. Spotřebitelé se ale v meziměsíčním srovnání méně obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace. Úmysl spořit se zvýšil. Obavy z růstu cen se meziměsíčně snížily, přesto zůstávají vysoké. Podobně jako v minulých měsících, i v září dále výrazně převládá počet spotřebitelů, kteří se obávají růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší. (24.9.2020)