Důvěra podnikatelů v ekonomiku se meziměsíčně mírně snížila, důvěra spotřebitelů se zvýšila

Konjunkturální průzkum - červenec 2019
Celková důvěra v ekonomiku se téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti červnu poklesl o 0,1 bodu na hodnotu 95,1. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,3 bodu na hodnotu 92,8. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 106,4. Ve srovnání s červnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
V průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 90,3. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se snížilo. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili stav zásob hotových výrobků přibližně stejně jako v červnu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se rovněž téměř nezměnilo. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (přibližně 32 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (přibližně 28 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců průmyslové podniky očekávají téměř neměnnost tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou také přibližně stejná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. Ve srovnání s červencem loňského roku je důvěra v průmyslu nižší.
Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v červenci ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo na hodnotu 84,8 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 13,2 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.
Ve stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,6 bodu na hodnotu 104,8. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou rovněž přibližně stejné. Očekávaní vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mírně vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.
Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,7 bodu na hodnotu 94,8. Podnikatelé v obchodě zhodnotili celkovou ekonomickou situaci meziměsíčně přibližně stejně. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Pro období příštích tří i šesti měsíců očekávají podniky v obchodě zlepšení celkové ekonomické situace. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodu nižší.
Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 93,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků ve službách se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, ale očekávání pro období příštích tří měsíců jsou neměnná. Očekávání zaměstnanosti jsou nižší. Podniky ve službách očekávají pro období příštích tří měsíců mírné zhoršení jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou očekávání meziměsíčně přibližně stejná. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.
Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,3 bodu na hodnotu 106,4. Z červencového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly meziměsíčně stejné. Obavy z růstu cen se téměř nezměnily. Úmysl spořit se rovněž téměř nezměnil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší. (24.7.2019)