E.ON Distribuce spustila unikátní dispečerský systém za 140 milionů

Společnost E.ON Distribuce zahájila plný provoz nového informačního systému pro řízení své distribuční soustavy elektřiny. Ten nahradil tři původně používané systémy a je instalován v obou dispečerských centrech firmy, v Brně a Českých Budějovicích. Energetická firma si od novinky slibuje mimo jiné větší míru zabezpečení i okamžitého řešení v případě výpadku, živelných pohrom nebo kybernetických hrozeb. Celková realizace projektu trvala bezmála deset let a vyžádala si investici kolem 140 miliónů korun.
Podle zástupců společnosti disponuje nový řídicí systém funkcemi, které nemá žádný jiný dispečerský systém v Česku. Pracovníci firmy díky tomu dokáží řídit pracovní činnosti v síti i dodávku elektřiny on-line z dispečinku, a to až přímo k jednotlivým koncovým zákazníkům distribuční soustavy. „Nově umíme také velmi konkrétně měřit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle jejich aktuálního zapojení do sítě nebo snadněji odhalovat pravděpodobná místa poruch už přímo ve schématu sítě a zvyšovat tím kvalitu řízení poruch a odstávek,“ vysvětluje Jaroslav Beránek, vedoucí Centrálních ŘS elektro, E.ON Distribuce.
Řídicí systém SCADA Elektro je určen prvkem kritické informační infrastruktury státu dle zákona 181/2014 Sb. Při jeho přípravě bylo tedy nutné zohlednit veškeré legislativní požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. E.ON Distribuce jako správce kritické informační infrastruktury tak reaguje na nejnovější výzvy z oblasti kybernetické bezpečnosti. „Implementace nového systému, který splňuje přísné bezpečnostní požadavky, umožňuje společnosti reagovat na nové výzvy a hrozby, které přicházejí z kybernetického prostoru,“ doplnil Martin Keprt, manažer kybernetické bezpečnosti, E.ON Distribuce.
O pořízení nového informačního systému společnost rozhodla už v roce 2010. Dodavatelem, vzešlým z výběrového řízení, byla česká společnost ELEKTROSYSTEM a.s. s dlouholetými zkušenostmi a realizací podobných zakázek pro další energetické společnosti. „Předprojektová fáze, vyhodnocení výběrového řízení, příprava technické popisu systému, migrace dat, přes zkušební provoz až po plnohodnotné spuštění systému, to vše si vyžádalo bezmála deset let, včetně vysokého pracovního nasazení mnoha lidí,“ doplnil Josef Janů, vedoucí správy a provozu DŘS, E.ON Distribuce.
Nový systém slouží pro řízení distribuce elektrické energie na všech napěťových hladinách (VVN, VN a NN), včetně modulu OMS (řízení poruch a odstávek síťových zařízení). Funguje nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, a to v dispečerských centrech v Brně a Českých Budějovicích, která jsou nyní v případě potřeby plně zastupitelná.
Zprovoznění systému také souvisí s novým způsobem řízení sítě nízkého napětí a s nasazením provozních schémat sítí nízkého napětí celého zásobovacího území DS E.ON do dispečerského řídicího systému. „To nám nyní umožňuje monitorovat v reálném čase skutečný aktuální provozní stav naší části elektrizační soustavy od sítí přenosové soustavy 400kV a 220kV až po aktuální zapojení sítě nízkého napětí, včetně připojení jednotlivých odběratelů do této úrovně napětí, navíc se zobrazením nad geografickou mapou,“ řekl Petr Vaculík, vedoucí útvaru Dispečerské řízení sítí E.ON Distribuce. (23.5.2019)