EAN 2015 - Konference Experimentální analýza napětí

EAN 2015 - Konference Experimentální analýza napětí

1. - 4. červen 2015, hotel Zlatý Anděl, Český Krumlov

Úvod

ČVUT logo
CSM logo

Katedra mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze, pod záštitou rektora ČVUT, z pověření ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU

pořádá 53. ročník mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí" v Českém Krumlově.

Oblast zájmu konference:

  • Rozvoj experimentálních metod v mechanice.
  • Rozvoj experimentálních metod v biomechanice.
  • Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí strojních konstrukcí.
  • Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí stavebních a dalších konstrukcí.
  • Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických metod.
  • Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí a zařízení
  • Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních stavů konstrukcí a zařízení.
  • Metody a prostředky výuky experimentálních metod.

Pozvánka

Pozvánku na konferenci si můžete prohlédnout také v pdf podobě.

Soutěž

V rámci konference bude probíhat soutěž mladých vědeckých pracovníků (do 35 let) o nejlepší příspěvek.

Odkaz na akci: EAN 2015