EASAC varuje před neregulovaným využíváním tradiční čínské medicíny

V reakci na zařazení tradiční čínské medicíny do standardního rámce Světové mezinárodní organizace (WHO) vyzývají evropské akademie věd a medicíny, aby se terapie i diagnózy v této oblasti opíraly o vědecky podložená fakta.
„Jen to, že WHO zařazuje do své nové mezinárodní klasifikace nemocí kapitolu o tradiční čínské medicíně, neznamená, že je automaticky bezpečné ji používat bez spolehlivých důkazů,“ říká Dan Larhammar, prezident švédské Královské akademie věd a předseda expertní skupiny akademií věd.
Expertní rada evropských akademií (EASAC) a Federace evropských lékařských akademií (FEAM) vyzývají evropské zákonodárce, aby ochránili zdraví evropských občanů. V nedávno zveřejněném prohlášení reagují obě organizace na tento krok WHO a žádají o revizi stávajícího evropského regulačního rámce tak, aby tradiční čínská medicína byla nucena dodržovat stejné důkazní standardy jako medicína konvenční.
„Existují příklady, kdy některé druhy tradiční čínské medicíny prošly důkladným před-klinickým šetřením a v přísných klinických studiích prokázaly, že mohou mít významný přínos pro zdraví – např. artemisininová terapie malárie,“ říká Dan Larhammar. „Je možné, že ještě budou objeveny další prospěšné diagnostické a terapeutické postupy, to však v žádném případě neznamená, že ty ostatní mohou být nekriticky přijímány,“ dodává.
Riziko neúčinně léčených závažných onemocnění
„Záměrem WHO pravděpodobně není legitimizovat a podporovat používání tradiční čínské medicíny bez relevantních podkladů a dat. Tím, že ji však zahrnula do nového diagnostického kódování, podpoří její zastánce v úsilí uvést ji na trh,“ vysvětluje bývalý prezident EASAC a jeden z odborníků v této oblasti van der Meer s tím, že jsou „zde v sázce značné finanční zájmy“. Vědci varují, že v důsledku toho budou pacienti nejistí, která diagnóza je vhodná či která terapie je účinná.
Zvýšený zájem pacientů by mohl vytvořit další tlak na veřejné zdravotnictví. „Co je ale horší,“ varuje van der Meer, „některé druhy tradiční čínské medicíny mohou mít závažné vedlejší účinky a ovlivňovat se s jinými léčebnými prostupy. Kromě toho můžou být pacienti ohroženi tím, že tato léčba bude u závažných onemocnění neúčinná a v důsledku toho dojde ke zpožděnému zahájení konvenční léčby.“
EASAC a FEAM doporučují evropským zákonodárcům, aby přehodnotili Směrnici EU o tradičních bylinných léčebných přípravcích a opět přezkoumali národní předpisy a požadavky na označování léčiv. „Při neexistenci spolehlivých vědeckých důkazů by neměl být žádný léčebný přípravek nebo postup – ať už čínský, evropský nebo jiný – schválen, registrován ani proplacen“, uzavírá prof. George Griffin, prezident FEAM a člen expertní skupiny.
Vědecký časopis zabývající se interní medicínou (Journal of Internal Medicine) k tomu zveřejnil komentář založený na výše uvedeném společném prohlášení EASAC a FEAM. Komentář nese název „Globalization of Traditional Chinese Medicine: what are the issues for ensuring evidence-based diagnosis and therapy?“ a je dostupný na tomto odkazu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12989
O Expertní radě evropských akademií (EASAC)
EASAC je tvořen zástupci národních akademií věd členských států Evropské unie, Norska a Švýcarska a slouží jako poradní orgán politickým činitelům EU. Představuje uskupení, díky kterému je evropská věda slyšet. Úkolem těchto zástupců národních akademií věd je poskytovat nezávislé, expertní a na důkazech založené vědecké poradenství všem, kteří vytvářejí nebo mají vliv na politiku institucí Evropské unie. Více informací na www.easac.eu
O Federaci evropských lékařských akademií (FEAM)
FEAM zastřešuje skupinu lékařských a farmaceutických akademií věd a lékařských sekcí při akademiích věd. FEAM podporuje spolupráci mezi národními akademiemi věd a poskytuje platformu pro formulaci společného postoje v záležitostech, které se týkají medicíny, zdraví a biomedicínského výzkumu v evropském měřítku. Posláním FEAM je poskytovat vědecké poradenství na evropské úrovni, podobně jako to činí národní akademie věd na úrovni jednotlivých států. Více informací na www.feam.eu (20.11.2019)