ECOFIN: Návrh povolit domácnostem nezdaněnou výrobu lihu neprošel

Dne 17. května proběhlo v Bruselu jednání Rady ministrů financí a hospodářství členských zemí EU (ECOFIN). Vedoucí české delegace byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Stejně jako na březnové Radě se ministři věnovali zejména daňové problematice. Hovořilo se především o směrnici o zdanění alkoholu a směrnici o obecné úpravě spotřebních daní. Ministři debatovali také o zdanění digitální ekonomiky a o evropském semestru. Na základě podnětu Evropské komise se hovořilo také o krocích, které by měly vést ke konečnému režimu pro DPH v EU.
Rumunskému předsednictví se nepodařilo dosáhnout dohody ministrů u tří legislativních návrhů v oblasti spotřebních daní. Česká republika společně s několika dalšími členskými státy zablokovala přijetí směrnice o zdanění alkoholu, která měla do legislativy EU zavést možnost nezdaněného domácího pálení. V návaznosti na to se bohužel nepodařilo schválit směrnici upravující obecná pravidla pro spotřební daň, kterou ČR velmi podporovala.
„Vzhledem k tomu, že vláda ČR dlouhodobě bojuje proti nadměrné spotřebě alkoholu, nemohu za žádných okolností podpořit návrh směrnice, která domácnostem povolí nezdaněnou výrobu lihu. Tato úprava by mohla mít negativní vliv na zdraví našich občanů a přinést další problémy z hlediska daňové kontroly,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Ministři rovněž diskutovali o zdanění digitální ekonomiky v mezinárodním kontextu. Poté, co na úrovni EU nebylo možné dosáhnout shody na tzv. krátkodobém řešení v podobě daně z digitálních služeb, resp. daně z digitální reklamy, se nyní ministři pokusili v politické rozpravě nalézt způsob, jakým by EU měla přispět do diskuse o dlouhodobém řešení problematiky digitálního zdanění na mezinárodních fórech, jako jsou OECD nebo G20.
 „Dohodli jsme se, že se budeme aktivně podílet na hledání dlouhodobého řešení v rámci OECD, které já osobně preferuji k vyřešení problematiky zdanění nadnárodních digitálních společností, nicméně tento proces ještě nějakou dobu potrvá. Z toho důvodu považuji své rozhodnutí zavést dočasnou vyrovnávací digitální daň na národní úrovni za zcela správné. Návrh na tuzemskou úpravu digitálního zdanění předložíme v polovině tohoto roku. Česká republika totiž nemůže nečinně vyčkávat na okamžik, až se podaří nalézt kompromisní řešení na mezinárodní úrovni,“ říká ministryně Schillerová.
Radě ECOFIN již tradičně předcházelo jednání Euroskupiny 16. května, která v rozšířeném formátu pokračovala v diskusi o rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně v návaznosti na prohlášení Eurosummitu z prosince 2018. (17.5.2019)