Eduard Bass: Májová anketa

O velikonočních svátcích přinesly podle chvalného zvyku všecky velké deníky zvláštní ankety, v nichž ministři a jiné osoby vynikající vyslovili své mínění o libovolném thematu, daném redakcí. Choulostivou otázku vyslovila „Národní Politika“: ministři musili se vyzpovídati z toho, co se jim líbí či nelíbí. Počínali si tedy velmi diplomaticky, volíce themata pouze politická. Náš zpravodaj nespokojil se však tím, nýbrž vyhledal ministry opětně a díky tomu, že zastupoval list toho významu, jako „Šibeničky“, dostalo se mu všude vřelého přijetí a tak naše opravená otázka: „Co se vám osobně nejvíce líbí?“ nevyšla nikde naprázdno. Než přenechejme nyní slovo samotným ministrům, tím spíše, že jejich odpovědi byly skutečně stručné a věcné.
Ministra vnitra Švehla (v zastoupení min. předsedy dra Kramáře):
„Nám se nejvíce líbí, že náš uvědomělý národ zachoval dosud rozvážný klid a nepovalil své první ministerstvo.“
Ministr železnic dr. Zahradník:
„Mně se nejvíce líbí, jaké je teď pohodlí a pořádek na drahách. Např. můj salonní vůz je stále udržován ve vzorné čistotě, vytápěn i větrán, takže vyhovuje všem požadavkům moderní železniční hygieny. Cestování v něm jest velmi pohodlné, obsluha vzorná a jak jsem při svých četných jízdách pozoroval, dodržuje se příjezd i odjezd. Je to zkrátka nesmírný pokrok proti starému Rakousku, kdy jsem jezdíval z Vídně v přeplněném rychlíku.“
Ministr Národní obrany Klofáč:
„Mně se nejvíce líbí, že naši vojáci budou salutovat. To je okolnost tak dalekosáhlá, že by se měly o ní psáti velikonoční úvodníky.“
Ministr obchodu Dr. Stránský:
„Mně se nejvíce líbí, že nemáme žádných trustů. Trusty, toť nemravné sdružení několika velkokapitalistů, kteří ovládají trh a sami rozhodují o tom, jak má býti řízen dovoz i vývoz. Jinak jsme učinili značné pokroky ve své organisaci, zvláště když se mi podařilo nyní zříditi četné syndikáty, tj. ideální sdružení velkokapitalistů, kteří mohou ovládnouti trh a nejlépe rozhodnouti o tom, jak má býti řízen dovoz i vývoz. Mně se nejvíce líbí, že máme syndikáty.“
Ministr financí Dr. Rašín:
„Mně se nejvíce líbí, že ani nepiji vína, ani nejím pomerančů. To dodává člověku jisté energie ve vystoupení, energie, jíž je dnes dvojnásob zapotřebí. Na chudý lid musí být přísnost.“
Ministr veřejných prací Staněk:
„Mně se nejvíce líbí, že můj návrh na stavbu rodinných domků padl. Lidé sice nemají bytů, ale já mám aspoň pokoj.“
Ministr pro výživu lidu MUDr. Vrbenský:
Mně se nejvíce líbí jistá pravidelnost v našem zásobování. Ať se držím systému ústředen, ať se držím volného obchodu, vždycky mám stejné výsledky.
Ministr pošt a telegrafů Stříbrný:
„Mně se nejvíce líbí, že se mi zdařily reformy ve službě telefonní. Co jsem se dříve v redakci nazvonil, nežli mne spojili! Teď si v ministerstvu jen brknu a centrála mne spojí okamžitě.“
Ministr zemědělství Prášek:
„Mně se nejvíce líbí, že jsem tady na svém místě. Volby vyhrajeme docela určitě.“
Ministr osvěty Habrmann:
„Mně se nejvíce líbí, že mám tady Kvapila.“
Ministr spravedlnosti Dr. Soukup:
„Mně se nejvíce líbí, že si mohu občas zařečnit. Spravedlnost je slepá; díky bohu, že není také němá!“
Ministr sociální péče Dr. Winter:
„Mně se nejlépe líbí, že se o mně nejmíň mluví.“
Ministr bez portefeuille Dr. Hruban:
„Mně se to vůbec líbí…!“
Zdroj: Eduard Bass Letohrádek Jeho Milosti a 20 jiných povídek z vojny vojenské i občanské, Vesmír 1921