Eduard Bass: Případ strážníka M. K

Večer
Strážník zachycen při pronásledování osobním vlakem. Včera večer pronásledoval strážník M. K. několik osob, kradoucích ve Stromovce uhlí. Vyběhl za nimi na trať státní dráhy a v služební horlivosti nepozoroval, že přijíždí osobní vlak. Lokomotiva jej zachytila a odhodila. Strážník utrpěl odřeniny a zranění lehčího rázu.
 
Prager Tagblatt
Neštěstí ve Stromovce. Politováníhodné neštěstí událo se včera večer ve Stromovce. Policejní strážník M. K. pozoroval již delší dobu, že Stromovka je vítaným rejdištěm oněch nesčíslných individuí, která poslední dobou ohrožují bezpečnost veřejné dopravy v Čechách. Strážník odebral se tudíž do vytčených míst a záhy podařilo se mu vyplašiti tlupu zločinců, číhajících na osobní vlak. Ačkoliv byli v přesile, dali se darebové před jeho hrdinným vystoupením na útěk. Strážník jal se je pronásledovati, bohužel, přijíždějící vlak zachytil jej a vlekl několik desítek metrů po kolejích. Statečný muž utrpěl těžká vnitřní zranění a byl ve stavu bezvědomém dopraven do chvalně známého sanatoria Dra Kramera v Bubenči, kde dostalo se mu nejpečlivějšího ošetření.
 
Bohemia
Nesnesitelné poměry v Praze a okolí vyžádaly si nové oběti. Strážník M. K., sledující již delší dobu bezuzdné řádění příslušníků druhé národnosti, živících se výhradně přepadáváním vlaků a olupováním cestujících, překvapil včera jednu takovou českou bandu v křoviskách opuštěné Stromovky. Vyvinula se pravá bitka, za níž podařilo se statečnému hrdinovi obrátiti zločince na útěk. Té chvíle blížil se po kolejích osobní vlak č. 1245, řízený českým strojvůdcem a topičem. Přes poplašné signály strážníkovy vjel vlak plnou rychlostí na místo srážky. Odvážný strážník zaplatil služební horlivost smrtí. Jest již nejvýše na čase, aby vláda se konečně rozhodla energicky chrániti soukromý majetek německého lidu v Čechách před zločinnými choutkami druhé národnosti, stejně jako nutno žádati, aby na zodpovědná místa strojvůdců a topičů dosazovány byly výhradně osoby, jichž státu věrné smýšlení je nade vší pochybu povzneseno.
 
Neue Freie Presse
Z Prahy. (Soukr. tel.) Bezmezná surovost a protiněmecká nenávist Čechů opět se včera objevila v celé své příšerné nahotě. Na Františkově nádraží objevila policie celé české spiknutí, připravené k oloupení říšskoněmeckých cestujících. Vyvinula se pravá bitka mezi státní policií a českými zločinci. Když však někteří čeští strojvůdci viděli, že jejich ušlechtilí konnacionálové podlehnou, uvedli své vlaky svévolně v pohyb, a vjeli plnou parou mezi pronásledující strážníky. Výsledek byl děsný: úpění raněných a poslední výkřiky umírajících hrdinů naplňují ještě nyní rozsáhlou klenbu nádraží.
 
Pester Lloyd
Z Prahy (Pův. tel.) Strašlivý zločin odehrál se včera na hlavním nádraží poblíže Václavského náměstí. Policie pronásledovala tam české davy, hodlající vyloupiti říšskoněmecké rychlíky. Čeští strojvůdci vjeli v zločinném úmyslu v řady strážníků a lokomotivy rozdrtily těla osmi nebožáků, nehledě ani k nesčetným zraněným. Nádraží obklopeno vojskem.
 
Az Est
Z Prahy (Pův. tel.) Velezrádné davy, demonstrující na Václavském náměstí pro odtržení jedenácti komitátů, rozhodly se přepadnouti nádraží, přeplněné té chvíle maďarskými cestujícími. Policie, dověděvši se o tomto úmyslu, pokusila se jej překaziti. Ale čeští železniční zřízenci a strojvůdci vyjeli nenadále se svými lokomotivami z nádraží a vrazili do řad bojujících policistů a vojska. Nesčetné mrtvoly pokryly dláždění. Co toto tiskneme, prohánějí se po Václavském náměstí nesčetné osobní vlaky a rychlíky, obsazené revoluční chátrou, a pronásledují zuřivě jednotlivé příslušníky ozbrojené moci. Stanné právo nemohlo býti ještě vyhlášeno, neboť těžká nákladní lokomotiva ozdobená trikolorami pobořila státní tiskárnu.
Zdroj: Eduard Bass Letohrádek Jeho Milosti a 20 jiných povídek z vojny vojenské i občanské, Nakladatelství Vesmír 1921