Ekonomie v jednom viru: Svět pandemie očima ekonoma

V posledních letech otřásla celým světem pandemie koronaviru, se kterou se státy vyrovnávaly různými způsoby. Lidé si začali klást otázky typu: Kdy je léčba lockdownem horší než samotná nemoc? Kolik bychom utratili za záchranu svého života? Proč jsme nebyli připraveni na pandemii? Na ekonomické důsledky jednání vlád a podniků se podíval ekonom a publicista Ryan Bourne. České vydání doplnil o předmluvu Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB. Titul „Ekonomie v jednom viru“ z dílny Nakladatelského domu Grada a Liberálního institutu právě vychází.

Kniha popisuje ekonomické jevy a opatření, která se po vypuknutí pandemie objevila po celém světě, a podkládá je daty a nejnovějšími akademickými důkazy. Tematické kapitoly pomohou čtenáři pochopit, proč vybraná opatření nefungují tak, jak by si zákonodárci přáli, co motivuje jedince jednat v rozporu s omezeními nebo třeba vysvětluje pojem „kobří efekt“, kdy pocit větší bezpečnosti vede k rizikovějšímu chování.

PO PŘEČTENÍ BUDE ČTENÁŘ PŘIPRAVEN ČELIT NÁSTRAHÁM KORONAVIRU LÉPE NEŽ KVINTET ČESKÝCH MINISTRŮ ZDRAVOTNICTVÍ.

Ve chvíli, kdy pandemie začala nabírat obrátky, přicházel z mnoha míst apel, aby se občané a vlády řídili radami odborníků. Tím ale málokdo myslel ekonomy. „Hlavní potíž spočívá v tom, že se vláda a další autority dívají na tuto pandemii z čistě zdravotnického hlediska,“ poukazuje v úvodu knihy Tůma a dodává, že nejde přitom jen o ekonomické dopady, které navíc budou ve velké části ekonomiky jen krátkodobé. Podstatnější jsou dlouhodobější efekty, jako postižení sociálně slabších skupin, narůstající psychické potíže u řady lidí a v neposlední řadě silně zasažená oblast vzdělávání. Jinými slovy: pandemie potřebuje také ekonomickou analýzu, kterou autor v knize předkládá.

* * *

336 stran, formát 152×230 mm, cena 399 Kč

Liberální institut v rámci nakladatelského domu Grada dále publikoval tituly Osudná domýšlivost, Nepřátelé státu či Svoboda volby.

O autorovi:

Ryan A. Bourne je výzkumníkem v Cato Institutu, kde má na starosti osvětu veřejnosti v oblasti ekonomie. Pravidelně mu vycházejí sloupky a komentáře v deníku Daily Telegraph, Wall Street Journal (Europe), CNN.com či komentuje ekonomické dění na TV stanicích Fox Business Network, BBC nebo Sky News. Před příchodem do Cato Institutu působil Bourne jako vedoucí oddělení veřejné politiky v Institute of Economic Affairs a vedoucí ekonomického výzkumu v Centre for Policy Studies (obě ve Spojeném království).

Zdeněk Tůma je český ekonom, který působil v letech 2000-2010 jako guvernér České národní banky. Působil také na českých vysokých školách a univerzitách, v současné době je předsedou dozorčí rady skupiny ČSOB. (8.8.2022)

Kontaktní údaje Grada: Štěpánka Mrázková, Nakladatelský dům GRADA, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, mrazkova@grada.cz, 603 977 054, www.grada.cz  

Kontaktní údaje Liberální institut: Gabriela Řezníčková, projektová managerka, Liberální institut, Jungmannova 26/15, 110 00 Nové Město, gabriela.reznickova@libinst.cz, 731 287 387, www.libinst.cz