Elektrická energie – přenos

 

Myšlenku přenášet e. energii na vzdálenost vyslovili již v 60. letech min. stol. Ferraris, Popper a W. von Siemens. V malém provedl Fontaine na vídeňské výstavě r. 1873, r. 1879 pak W. v. Siemens na berlínské průmyslové výstavě (miniaturní elektr. dráha); téhož roku zkoušen ve Francii první elektr. pluh. Počátkem 80. let propagoval přenos e. e. na vzdálenost, a to střídavým proudem vysokého napětí franc. elektrotechnik Gaulard (konstruktér prvního transformátoru). Na delší vzdálenost provedl první přenos franc. inž. M. Deprez, r. 1882 z Miesbachu do Mnichova, stejnosměrným proudem 2000 V, roku následujícího pak z Paříže do Creilu. R. 1889 zavedl Thury přenos stejnom. proudem napětí 12 000 V mezi obc. Deferrazi a Goliera ve Švýcarsku. R. 1891 uskutečněn první přenos proudem třífázovým, napětí 25 000 V, z Laufen do Mnichova (178 km).