Elektromobilita ČEZ bude chytřejší díky izraelským technologiím. Platformu Driivz využívá 300 tisíc řidičů

Nový IT systém pro komplexní řízení sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ a obsluhu zákazníků dodá a nainstaluje izraelská firma Driivz. Řešení je součástí výstavby dobíjecí infrastruktury financované z prostředků evropského programu Connecting Europe Facility (CEF), který vedle instalace stojanů na hlavních tazích počítá i s nejmodernějším technologickým zázemím pro jejich provoz. Současně jde o první krok k celkové změně systému plateb za odběry v síti stanic ČEZ, který vstoupí v platnost na začátku roku 2020.
Technologická společnost Driivz z Tel Avivu vyvinula a nabízí modulární systém pro řízení sítí nabíjecích stanic s širokým spektrem služeb jak pro provozovatele nabíjecí infrastruktury, tak pro uživatele elektromobilů. Řešení dnes využívá více než 300 tisíc řidičů elektrických aut. Systém zahrnuje mj. řízení procesu nabíjení na veřejných stanicích včetně automatické opravy poruch stanic, optimalizace energetických toků v souladu s distribuční soustavou, správu uživatelských účtů, fakturaci, podporu pro nabíjení v domácnostech a firmách, atd. Platforma je kompatibilní se zhruba 80 celosvětově nejpoužívanějšími typy koncových dobíjecích zařízení.
V České republice jsou momentálně v provozu téměř tři tisícovky elektromobilů, které mají k dispozici přes 300 profesionálních veřejných dobíjecích stanic. Z toho více než 160 jich momentálně nabízí řidičům e-aut ČEZ. „Jako provozovatel největší sítě v ČR chceme v horizontu roku 2025 dodávat energii elektromobilům na tisícovce stojanů. Nutností je proto komplexní řešení pro řízení nabíjecí infrastruktury v čele s IT back-end systémem, jehož špičková výkonnost je prokázána u největších globálních provozovatelů nabíjecí infrastruktury, a který pomůže tento nárůst zvládnout. Spuštění systému je zároveň prvním z kroků vedoucích ke změně produktové nabídky pro dobíjení. Její nová podoba vstoupí v platnost na začátku roku 2020,“ shrnuje výhody zvoleného řešení Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie.
„Jsme rádi, že také řidiči elektromobilů v České republice budou moci využívat naše inovativní řešení a nabíjení aut i celkové plánování jízd pro ně bude zase o něco snadnější,“ říká Doron Frenkel, generální ředitel Driivz.
Do Driivz také v lednu letošního roku kapitálově vstoupil INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající příležitosti na trzích start-up projektů.
Izrael patří k technologicky nejvyspělejším zemím světa, platí to především pro odvětví softwaru, smart mobility, kybernetické bezpečnosti, komunikací a přírodních věd. Objem obchodní výměny mezi ČR a Izraelem trvale roste a v uplynulých letech překonal hranici 30 mld. Kč/rok s výrazně pozitivní bilancí v český prospěch. Dosud také proběhlo několik mezivládních konzultací vlád ČR a Státu Izrael, které kladly důraz na spolupráci v oblastech kybernetické bezpečnosti, vědě, technologiích a inovacích. (16.9.2019)