Elektrotechnická asociace a IBM přináší první blockchain platformu pro průmyslové využití v ČR

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA), IBM Česká republika a Fakulta elektrotechnická ČVUT společně navrhly a vybudovaly platformu (Elachain) pro vytváření a provozování distribuovaných aplikací (dApp) založenou na perspektivní technologii blockchain. Platforma je otevřená nejen všem členům Elektrotechnické asociace, ale i dalším registrovaným subjektům, které mohou využívat jejich služeb, podílet se na jejím provozu nebo v jejím rámci vytvářet další aplikace.
Platforma nemá centrálního provozovatele nebo správce, který by měl přístup k datům, ale je provozována komunitou připojených účastníků.
Technologie blockchain zajišťuje v rámci distribuované sítě možnost nezpochybnitelného a důvěryhodného sdílení informací o provedených transakcích, a to jak mezi účastníky zapojenými do provozu sítě, tak i jejich zákazníky.
„Platforma je založená na otevřené blockchain technologii Hyperledger Fabric, kterou podporuje široká komunita vývojářů v rámci Linux Foundation a umožňuje realizovat celé spektrum aplikací. Zároveň může nabídnout dostatečné množství aktivních validačních uzlů pro zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti v rámci distribuovaného zpracování transakcí,“ říká Petr Havlík obchodní ředitel IBM Česká republika.
První aplikace, kterou platforma poskytuje, je určená pro ověření originality dokumentů, kterými mohou být smluvní ujednání, certifikáty, předávací protokoly, provozní logy nebo fotodokumentace zachycující stav v určitém čase.
Příkladem praktického použití může být dokumentace zachycující stav při předání zařízení do provozu nebo prokazování získané kvalifikace, oprávnění nebo dosaženého vzdělání pomocí digitálního certifikátu.
Aplikace zajistí autorizovanou registraci vložených dat, jejich ochranu a následně možnost opakovaného veřejného ověřování jejich původu, originality a integrity, a to kdekoliv a kýmkoliv i bez nutnosti explicitního vystavení obsahu těchto dat.
Mimo fyzických objektů (např. vlastnictví auta, kola) si můžete také zaregistrovat nehmotné vlastnictví jako je autorský obsah (design výrobku, koncept řešení, grafika, fotografie, text), a to aniž byste ho musel zveřejnit či před tím komukoliv ukázat – a přesto získáte nezpochybnitelný důkaz o jeho existenci, prokazující vaše autorství v době jeho registrace.
Aplikace rovněž umožní realizaci některých právních jednání (uzavření dohody např. formou smlouvy, akceptací dodávky atd.) na dálku, aniž by se obě strany musely setkat.
Počítá se ale i s dalšími aplikacemi jako je ochrana originality výrobků nebo jejich součástí, sledování původu a vlastnictví výrobků, audity výrobního procesu, detailní sledování stavu a pohybu zboží v logistickém řetězci.
Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR, říká: „Jsme rádi, že se nám podařilo přinést široké veřejnosti první funkční aplikaci, založenou na technologii blockchain. V současné době se do projektu zapojili nejen členové asociace, ale například i Elektrotechnický zkušební ústav, Český institut pro akreditaci a samozřejmě také IBM. V blízké budoucnosti plánujeme rozvoj sítě do zahraničí (Hongkong, Singapur, Maroko a další).“ (29.10.2019)