ELENA připraví úspory energie ve Středočeském kraji

120 budov ve vlastnictví Středočeského kraje je určeno k modernizaci za účelem dosažení energetických úspor. „Jen samotná příprava investice vyžaduje přípravné práce ve výši 60 milionů korun. Tyto peníze získá Středočeský kraj z grantu Evropské investiční banky ‚ELENA‘, konkrétně jde o 2,5 milionu EUR,“ sdělila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).
Kraj podal žádost do dotačního nástroje Evropské investiční banky – ELENA. Ten umožňuje financovat až 90 % celkových nákladů na přípravu projektů energetických úspor. „Evropská komise žádost Středočeského kraje schválila v plném rozsahu a poskytne kraji 2 455 200 Eur pro přípravu těchto projektů,“ vyčísluje výši schválených finančních prostředků Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a zdůrazňuje, že schválením a podpisem Smlouvy s EIB se stane Středočeský kraj prvním krajem v rámci České republiky využívající nástroj ELENA k finanční podpoře přípravy projektů. Prozatím v oblasti energetických úspor organizací kraje, do budoucna s možností rozšíření podpory i do dalších oblastí rozvoje Středočeského kraje.
„Jsme rádi, že v rámci České republiky, jsme vůbec první kraj, který tohoto nástroje využije. Je to pro nás nová nevyšlapaná cesta jak výhodněji spolufinancovat přípravu projektů, než je například využití Operačního programu životní prostředí. U něj by se kraj musel podílet na nákladech minimálně 50 procenty, u nástroje ELENA je to při splnění všech podmínek 10 procent, v opačném případě maximálně 30 procent. Předpokládáme ale, že podmínky splníme,“ komentuje využití nového nástroje financování náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO 2011).
ELENA je finanční nástroj Evropské investiční banky a na místní úrovni umožňuje financovat až 90 procent celkových nákladů na přípravu projektů z oblasti energetických úspor (rovněž v oblasti obnovitelných zdrojů energie či městské dopravy). Základními podmínkami využití tohoto nástroje je zahájení realizace podpořených projektů do 3 let (s možností prodloužení až na 4 roky) od podpisu smlouvy s Evropskou investiční bankou (EIB) a profinancování minimálně dvacetinásobku nákladů na realizaci oproti nákladům na přípravu, spolufinancovaných z „ELENY“. „Tyto podmínky jsou v rámci připravovaných projektů reálně splnitelné. V případě, že by bylo v realizaci profinancováno méně než dvacetinásobek nákladů na přípravu, výše dotace by byla snížena z 90 procent na 70 procent. I to by bylo pro nás výhodné,“ vysvětluje dále náměstek středočeské hejtmanky.
Pomocí nástroje Evropské investiční banky ELENA chce kraj financovat činnosti spojené s přípravou projektů na energetické úspory se zaručeným výsledkem pro Středočeský kraj s využitím metody EPC. Podle nedávno vyhlášené veřejné zakázky by celkem pět dodavatelů mělo do dvou let zajistit přípravu projektů týkající se 120 budov v 77 organizacích, které spadají do působnosti Středočeského kraje, a to v celkovém objemu investice odhadem 1,25 miliardy korun. Jde zejména o školy, muzea, sociální a zdravotnická zařízení. Hodnota této veřejné zakázky bude nejvýše 59,4 milionů korun včetně DPH. „Metoda EPC spočívá v tom, že si investice na sebe úsporami vydělají. Pro nás je důležité, že dodavatel za energetické úspory, které projektoval, ručí. Dostane zaplaceno z reálných provozních úspor dosažených v důsledku jím navržených a zrealizovaných opatření. Jde však o metodu, kterou nelze využívat u všech budov,“ uvedl dále G. Kovács.
Smlouva s EIB s podporou ve výši 2 455 200 EUR (dle ČNB k 30. 7 byl kurz 25,65 Kč/ 1 EUR, celkem 62 975 880 Kč) je nastavena na pokrytí 90 % nákladů veřejné zakázky „Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“, s předpokládanou hodnotou včetně DPH ve výši 59,4 mil. Kč, která řeší komplexní služby přípravy projektů až do fáze výběru poskytovatelů energetických služeb, a nákladů na experty v oblasti energetických služeb, zajišťující odborné, technické, poradenské, řídící, koordinační a administrativní činnosti spojené s přípravou dílčích projektů a činností vůči EIB v souladu s podmínkami Smlouvy.
U zmíněných 120 objektů se v rámci zakázky posoudí, zda jsou vhodné pro využití metody EPC. U těch budov, které úspěšně projdou tímto sítem, budou zpracovány podklady pro žádost o dotaci, včetně podrobné technické dokumentace, zpracovány vlastní žádosti o dotaci a v případě jejich schválení ze strany poskytovatele dotace i zajištěny veřejné zakázky na výběr dodavatelů energetických opatření. „Jedná se tedy o komplex logicky na sebe navazujících činností pro značný rozsah objektů Středočeského kraje,“ závěrem podotkla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.