Emise skleníkových plynů v hospodářství EU: -24 % od roku 2008

V roce 2020 činily emise skleníkových plynů (GHG) generované ekonomickými činnostmi rezidentských jednotek EU 3,5 miliardy tun ekvivalentů CO2. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu o 9 % a ve srovnání s rokem 2008 o 24 %.
Roční účty emisí do ovzduší nabízejí podrobné údaje za 64 emitujících výrobních činností (klasifikovaných podle NACE Rev. 2 ) a také za domácnosti, jak jsou definovány a klasifikovány v rámci národních účtů. Pro účely tohoto článku bylo těchto 64 výrobních činností dále agregováno do 6 skupin ekonomických činností.
Aktivitou s nejvyššími emisemi skleníkových plynů v roce 2020 byl zpracovatelský průmysl (740 milionů tun CO2 -eq; 21% z celkového počtu skleníkových plynů vypouštěných), dále dodávky elektrické energie, plynu a klimatizace (719 milionů tun CO2 -ekv; také 21 %) a celkové aktivity domácností (693 mil. tun CO2 -ekv; 20 %). Domácnosti vypouštějí skleníkové plyny v dopravu, vytápění a pro další účely.
Graf: Emise skleníkových plynů v EU podle ekonomické činnosti v letech 2008 a 2020 v milionech tun ekvivalentů CO2
Mezi lety 2008 (první dostupný referenční rok) a 2020 byl největší relativní pokles emisí skleníkových plynů zaznamenán v dodávce elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (-41 %), následuje těžba a dobývání (-38 %) a zpracovatelský průmysl (-27 %).
Největší absolutní pokles emisí skleníkových plynů byl také zaznamenán v dodávce elektřiny, plynu, tepla a klimatizace (z 1,2 mld. tun CO2 -ekv v roce 2008 na 719 mil. tun CO2 -ekv v roce 2020; -497 mil. CO2 -ekv), následuje výroba (od 1 miliardy tun CO2 -ekv do 740 milionů tun CO2 -ekv; -276 milionů tun CO2 -ekv) a domácnosti (z 836 milionů tun CO2- ekv. na 693 milionů tun ekvivalentu CO2  -143 milionů tun ekv. CO2 ).
Pozn. Skleníkové plyny způsobují změnu klimatu. Takzvaný „ kjótský koš “ skleníkových plynů zahrnuje oxid uhličitý (CO2 ), metan (CH4), oxid dusný (N2O) a fluorované plyny. Vyjadřují se ve společné jednotce, ekvivalentech CO2. Více na https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220110-1.
Zdroj: Eurostat (10.1.2022)