Energetici v Dukovanech prověřili svoji připravenost na případné události

Osm minut po osmé zazněl 15. 8. třikrát po sobě varovný signál sirén JE Dukovany informující o probíhajícím cviční. Energetici v souladu s legislativou procvičovali řešení simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Dvoudenní cvičení začalo již v půl sedmé ráno a cvičný příkaz k ukrytí a evakuaci vydal Havarijní štáb v 8:15. Součástí scénáře bylo i vyhledávání pohřešované osoby. Druhý den byl zaměřen na činnost monitorovacích jednotek, které se pohybovaly ve 20km pásmu kolem elektrárny.
Přestože je simulovaná havárie, při níž by unikly radioaktivní látky do životního prostředí v JE Dukovany, díky bezpečnostním systémům, bezpečnému způsobu provozování a pravidelným kontrolám minimalizovaná, provádí se její procvičování v souladu s ročním plánem jednou za rok. Cílem je ověřit činnost jak pracovníků organizace havarijní odezvy při řešení události, funkčnost nastavených komunikačních procesů a funkčnost varovacího systému, tak i činnost personálu, jak postupovat při vyhlášení ochranných opatření, včetně ukrytí a shromáždění.
„Cvičení této nepravděpodobné situace přináší žádané zapojení všech pracovníků elektrárny. Plnění úkolů prvního dne bylo především na členech Havarijního štábu, pracovnících Technického podpůrného střediska a týmů krytových družstev. Ostatních zhruba tisíc osob pohybujících se v areálu elektrárny se muselo na pokyn velitele havarijního štábu z cvičných důvodů odebrat do krytů a evakuačních středisek. Ukrytí se netýkalo pracovníků zajišťujících fyzickou ostrahu a provoz všech bloků, které pracovaly bez přerušení na nominálním výkonu,“ řekl k průběhu prvního dne cvičení ředitel útvaru bezpečnost Roman Havlín.
Druhý den se energetici zaměřili na monitorování radiační situace ve 20 km zóně havarijního plánování kolem elektrárny, včetně odběru, měření a vyhodnocování vzorků. V obcích zóny v okolí elektrárny tak mohli občané zaregistrovat mobilní monitorovací skupiny elektrárny k provádění těchto činností.
Na průběh cvičení dohlíželo 12 hodnotitelů z řad pracovníků elektrárny, dva pozorovatelé ze Slovenska a čtyři zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kteří provádí inspekci. „Po ukončení dvoudenního cvičení nás čekalo detailní vyhodnocení a kontrola celého průběhu se stanovením případných nápravných opatření,“ dodal Roman Havlín.
V JE Dukovany se nachází sedm krytů, s celkovou kapacitou 2450 osob. Kryty jsou vybaveny základními ochrannými prostředky, potravinami a dalším technickým zařízením pro pobyt osob v řádu desítek hodin. V letošním roce je plánováno celkem devět havarijních cvičení, v některých případech se jedná o tzv. tajná cvičení, při kterých není předem znám termín ani scénář. Ve dnech 18. – 20. září proběhne v JE Dukovany a jejím okolí cvičení Safeguard Dukovany 2018 v součinnosti elektrárny, Armády a Policie ČR. (16.8.2018)
Ilustrační foto ČEZ