Energeticky úsporné projekty ušetřily za 25 let 4,1 mld. korun a uspořily 820 000 tun CO2

V listopadu uplyne 25 let o zahájení prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC). Celkem bylo realizováno více než 250 projektů za 3,6 mld. korun, které zákazníkům ušetřily energii v hodnotě 4,1 mld. korun. Projekty uspořily celkově 820 000 tun ekvivalentu emisí CO2, což se rovná zhruba tomu, co vypustí za rok jedna větší uhelná elektrárna.
První projekt řešený metodou EPC, která umožňuje modernizaci vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a dalších technologií hradit z budoucích, smluvně zaručených úspor energie, vznikl v jilemnické nemocnici. „Nemocnice neměla peníze a věděli jsme, že musíme během několik měsíců zajistit vytápění celého areálu a zásobování teplou vodu. EPC bylo jasnou volbou,“ vzpomíná na začátky Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.
Podobných projektů je dnes více než 250.  Typickým zadavatelem je město či kraj, které modernizují školy, kulturní a sportovní objekty, nemocnice a další objekty, jenž spravují.  Jen v posledních letech se pro snížení provozních nákladů ve svých objektech formou EPC rozhodly Klatovy, Praha, Kolín, Jilemnice, Litoměřice a další desítky měst a obcí.  Není to však řešení jen pro velká města „Metoda EPC se nám vždy líbila, ale říkali jsme si, že to u nás nebude fungovat. Nakonec ukázalo se, že když do projektu EPC zapojíme všechny budovy v majetku města a přidáme veřejné osvětlení, můžeme šetřit 1 milion korun ročně,“ říká Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, která má 2.400 obyvatel.
V poslední době však vznikají i velké EPC projekty. „Kongresové centrum Praha pro nás bylo a je mimořádnou výzvou. Co do výše investice, a hlavně technologické složitosti se jedná o největší projekt svého druhu u nás,“ říká Václav Taubr, ředitel ENESA a. s. z ČEZ ESCO, a dodává: „Realizace projektu probíhala za plného provozu a komplex opatření přinese za 10 let úsporu ve výši 213 mil. Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. Jen každoroční úspora vody představuje tři naplněné olympijské bazény. Díky EPC projektu tento kolos snížil emise CO2 726 tun ročně.“
Co se týče krajů, nejdále jsou v Pardubickém, kde ročně šetří více 48 mil. korun. Do projektu EPC je tam zapojeno přes 50 organizací, které kraj zřizuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ vysvětluje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.
Nejčastějším energeticky úsporným opatřením je již mnoho let modernizace a doplnění systémů měření a regulace, které umožňují on-line kontrolu nad provozem energetických zařízení, jako jsou zdroje tepla a chladu, vzduchotechnika a kogenerační jednotky. Často bývá součástí také instalace IRC systému (Individual Room Control), který umožnuje nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Z těchto údajů pak vychází doporučení energetického managementu na další úspory. Nedílnou součástí je výměna osvětlení na LED svítidla, která může přinést úsporu až 60 % nákladů.  Překvapivých úspor lze dosáhnout i instalací WC stop splachovačů a perlátorů.  U větších projektů se vyplatí kogenerační jednotka nebo fotovoltaika.  „Během čtvrtstoletí došlo v oblasti technologií k výrazné proměně. Na začátku bylo především potřeba vyměnit „hardware“, dnes je to více o sofistikovaných modelech sběru dat, jejich vyhodnocení a využití při řízení provozu energetických systémů v objektu,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb. 
 
Od 90. let se změnil i postoj státu. Metoda EPC byla v roce 2012 uváděna v evropské směrnici jako doporučený prostředek ke snižování spotřeby energie v objektech, v roce 2015 byly energetické služby definovány zákonem o hospodaření energií a od roku 2017 OPŽP účinně zvýhodňuje projekty využívající EPC 5 % dotace navíc. Nyní se za podpory MPO rodí metodika modelu Performance Design&Build, který využívá principy EPC při výstavbě nových budov, kde dodavatel neodpovídá pouze za návrh a výstavbu budovy, ale i za její provozní efektivnost.
U příležitosti 25 let metody EPC v ČR udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb tři tituly Výjimečný EPC projekt. Získalo jej Město Písek za spojení EPC a Smart City, Nemocnice Jihlava za příkladný projekt ve zdravotnictví a Siemens elektromotory Mohelnice za projekt s úsporou více než 50 % původních nákladů, navíc v průmyslu, kde si metoda EPC svoji cestu stále hledá.  Oba posledně jmenované projekty mají na svém kontě i titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt roku.  Předáno bylo i ocenění EPC projekt roku 2019, který si odnesla Nemocnice Břeclav, za výši dosažené úspory energie v prvním roce fungování projektu. Díky této zkušenosti se vedení Jihomoravského kraje rozhodlo využít EPC i v dalších objektech. 
Oceněny byly i osobnosti: Dana Kolářová za osobní nasazení, s nímž realizuje třetí EPC projekt zahrnující 18 budov, které budou díky modernizaci šetřit energie a zvyšovat kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty v PN Kosmonosy, a také Miroslav Růžička, který se významně přičinil ke vzniku EPC v Národním divadle. Tento první projekt nastartoval energeticky úsporné projekty v dalších objektech patřících do „skupiny“ ND (Stavovské divadlo, Státní opera, Anenský areál, Ateliéry a dílny ND), ale inspiroval i další projekty: Rudolfinum, Akademie výtvarných umění nebo Kongresové centrum Praha.  Cenu Osobnost EPC si odnesl i Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky jeho předchozím zkušenostem a znalostem z oboru se nyní daří využívat tuto metodu jako jeden z nástrojů naplňování cílů ČR v oblasti snižování energetické náročnosti. Ocenění obdržel i Michal Votřel, který se zasloužil o mimořádně široké uplatnění EPC v Pardubickém kraji.
EPC v číslech:
Termín zahájení prvního EPC projektu v ČR: 15. 11. 1994
Počet projektů za 25 let: více než 250
Počet objektů: 1100
Průměrná délka projektu: 8 let
Největší projekt: Kongresové centrum, investice 150 mil. korun
Investice do EPC projektů: 3,6 mld. korun
Úspory energie, které tyto projekty přinesly: 4,1 mld. korun
Ekologický přínos: 820 000 tun CO2 = emise jedné větší uhelné elektrárny = roční spotřeba 230 000 domácností
(14.11.2019)