Energetika i turismus. Skončilo zasedání česko-ruské mezivládní komise

V Praze skončilo (6. 3.)  11. zasedání česko-ruské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov podepsali protokol o další spolupráci.
Cílem zasedání bylo především zintenzivnit spolupráci v oblasti ekonomiky a cestovního ruchu a navázat na trend posledních dvou let, kdy růst vzájemného obchodu opět zaznamenal pozitivní bilanci. Konkrétně v roce 2017 vzrostl obrat v meziročním srovnání o 31 %, český export do Ruské federace o 15 % a import z Ruské federace do České republiky o 45 %. O rok později růst pokračoval, a to o 15 % v obratu, o 16 % v exportu a o 13 % v importu.
"Velmi si cením toho, že jednání se všemi obchodními partnery z Ruské federace byla konstruktivní a nesla se v pozitivním duchu. Oblast diskutovaných témat byla velmi široká - od finančních a bankovních otázek, vědeckotechnické spolupráce, přes energetiku, turismus až po spolupráci malých a středních podniků, pro kterou byla vytvořena speciální pracovní skupina. Neopomněli jsme ani problematiku pohledávek českých subjektů vůči Ruské federaci, jejíž řešení bude i nadále probíhat za aktivní účasti obou stran, aby byly do budoucna k dispozici další finanční zdroje pro rozvoj českého podnikání v Ruské federaci," uvedla ministryně Nováková.
Se svým ruským protějškem Denisem Manturovem podepsala společný protokol, který má další spolupráci obou zemí posílit. V rámci protokolu došlo k podpisu dalších dokumentů - konkrétně jde o Memorandum o porozumění mezi společností Mpower Engineering a PKF SpecTechKomplekt ohledně vytvoření česko-ruského projektu lokalizace výroby armatur a sacích zařízení, Dohodu o spolupráci mezi Uljanovskou oblastí a společnosti MRKinvest o spolupráci při vytvoření obchodně-logistické infrastruktury na území ČR a Dohodu mezi společností Jihostroj a.s. a Agenturou investičního rozvoje Republiky Tatarstán o vzájemném porozumění a spolupráci.
Spolupráce zaměřená na oblast Ruské federace bude pokračovat také prostřednictvím účasti české strany na několika akcích konaných v letošním roce. Konkrétně jsou to například zasedání Pracovní skupiny MPO ČR a podnikatelská mise Asociace malých a středních podniků, které se uskuteční v Moskvě, zasedání Pracovní skupiny MPO ČR a samosprávy města Petrohradu v Praze, prezentace českého leteckého sektoru na veletrhu MAKS 2019 v Moskvě nebo zasedání Pracovní skupiny MPO ČR a představitelů Republiky Tatarstán v Praze. Ministryně pozvala zástupce ruské strany také na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. (6.3.2019)