ENERGOPROJEKT PRAHA projektuje už 70 let

ENERGOPROJEKT byl založen v roce 1949, v roce 2002 se ENERGOPROJEKT PRAHA stal divizí ÚJV Řež, a. s., a letos slaví 70 let své existence. Je generálním projektantem všech jaderných a většiny klasických elektráren a tepláren bývalého Československa.
ENERGOPROJEKT PRAHA (EGP) se jako divize společnosti ÚJV Řež zabývá všeprofesními projektovými
a předprojektovými činnostmi, včetně souvisejících inženýrských a poradenských služeb v oblasti investiční výstavby energetických zařízení jaderné i klasické energetiky, teplárenství, spalování odpadů a průmyslové energetiky.
Znalosti z technického řešení českých a slovenských jaderných elektráren, provozovaných společnostmi ČEZ a Slovenské elektrárne, jsou v poslední době rozšiřovány díky zahraničním aktivitám ENERGOPROJEKT PRAHA, což je postup stanovený strategickým plánem divize. Mezi významné zakázky pro ČEZ z poslední doby patří spolupráce na plnění podmínek prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a příprava na zvyšování výkonu. Pro Jadernou elektrárnu Temelín to byla například spolupráce na periodickém hodnocení bezpečnosti provozu. V oblasti jaderné energetiky je významná pozice EGP na Slovensku, kde je v roli generálního projektanta zapojen do dostavby JE Mochovce 3 a 4 a zvyšování účinnosti bloků 1 a 2.
Aktuálně se EGP podílí také na přípravě výstavby jaderných elektráren v Turecku, Finsku, Egyptě a Uzbekistánu, má ambici prosadit se např. i na Ukrajině a v Maďarsku. Je nutné zdůraznit, že k dosažení této pozice významně přispívá kooperace a synergie s ostatními divizemi ÚJV Řež a opora ve výzkumném zázemí celé technologické Skupiny ÚJV.
V rámci přípravy na výstavbu nového jaderného zdroje (NJZ) v ČR se divize EGP věnuje také studiu projektů uvažovaných pro výstavbu – s ruským řešením je v kontaktu průběžně, ale např. s korejským a čínským technickým řešením je potřeba se podrobně seznámit a na pozici hlavního projektanta NJZ v ČR být připraveni. Práce EGP ale není jen o velkých projektech, projektanti řeší i menší projekty pro energetické a průmyslové provozy, občanské stavby a další.
Zaměstnanci divize EGP jsou právem hrdí, že svojí prací významně přispívají, jako firma i jako jednotlivci, k udržení vysoké úrovně české jaderné kompetence a k uplatnění jaderného know-how a projektových služeb jako českého exportního artiklu. EGP má dlouhou historii a pracuje na své budoucnosti, za to patří poděkování všem generacím projektantů, na kterých EGP stojí už 70 let, všem zákazníkům a obchodním partnerům.
Zdroj: CzechIindustry č. 3.2019