Epidemie akutního respiračního syndromu vyvolaná novým koronavirem, Wu-chan, Čína

K 20. 1. 2020 bylo detekováno 295 laboratorně potvrzených případů onemocnění virem 2019-nCoV, 291 z města Wu-chan, 4 v souvislosti s cestováním do Thajska (2 případy), Japonska (1) a Jižní Koreje (1 případ). 4 osoby onemocnění podlehly. (ECDC - Rapid Risk Assessment, RRA first update) ( K 22. lednu ECDC uvádí 448 laboratorně potvrzených případů, 9 úmrtí, import do Thajska, Japonska, Jižní Koreje a USA)
Souhrn
31. prosince 2019 městská zdravotnická komise ve Wu-chanu v Číně informovala o klastru případů pneumonie neznámé etiologie se společnou vazbou na velkoobchodní trh mořských plodů Huanan ve Wu-chanu (velkoobchodní trh s rybami i jinými živými zvířaty).
Dne 9. ledna 2020 oznámilo čínské centrum pro kontrolu nemocí, že jako původce onemocnění byl detekován nový koronavirus (2019-nCoV) a byl zveřejněn jeho genom. Sekvenční analýza ukázala, že nově identifikovaný virus má vztah k SARS-CoV. Laboratorní systémy pro detekci viru jsou pro členské státy EU dostupné prostřednictvím WHO a Evropského globálního katalogu pro archivaci virů.
K 20. 1. 2020 bylo detekováno 295 laboratorně potvrzených případů onemocnění virem 2019-nCoV, 291 z města Wu-chan, 4 v souvislosti s cestováním do Thajska (2 případy), Japonska (1) a Jižní Koreje (1 případ). 4 osoby onemocnění podlehly. Čínské autority potvrdily mezilidský přenos nákazy, bylo hlášeno onemocnění u 15 zdravotníků, kteří byli nakaženi ve Wu-chanu. Původní zdroj epidemie zůstává neznámý, proto jsou očekávány další případy onemocnění a úmrtí. Je možné, že budou identifikovány další případy onemocnění u cestovatelů z Wu-chanu do jiných zemí.
Při hodnocení rizik této události existují zatím značné nejistoty z důvodu nedostatku podrobných epidemiologických analýz.
Na základě aktuálně dostupných informací se ECDC domnívá, že:
• potenciální dopad epidemie vyvolané 2019-nCoV je vysoký;
• je pravděpodobné další celosvětové šíření;
• v současnosti je riziko onemocnění pro cestující z EU / EHP do Wu-chanu středně vysoké;
• pravděpodobnost exportu případů onemocnění do jiných zemí v případě vysokého počtu cestujících z/do Wu-chanu (tj. do asijských států) je vysoká;
• pravděpodobnost odhalení případů importovaných do zemí EU / EHP je střední;
• při dodržování vhodných postupů prevence a kontroly infekcí, zejména ve zdravotnických zařízeních v zemích EU / EHP s přímým spojením s Wu-chanem, se lze domnívat, že pravděpodobnost výskytu případu hlášeného v EU, který by měl za následek sekundární případy v EU / EHP, je nízká.
Informace o novém koronaviru 2019-nCoV v Číně jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách ECDC  a na webových stránkách WHO.
Toto posouzení rizik je založeno na zveřejněných informacích dostupných k 21. lednu 2020, 11:00 (s odkazem na údaje k 20. lednu 2020). (23.1.2020)
Případy pneumonie spojené s novým koronavirem
Čínské úřady identifikovaly shluk nových infekcí koronavirem 2019-nCoV ve městě Wuhan v Číně. Byly také hlášeny případy z Japonska, Korejské republiky, Singapuru, Vietnamu, Nepálu, Malajsie, Francie, Austrálie. Všechny případy mimo Čínu měly před začátkem nedávnou historii cest do Číny, kromě Vietnamu. První případy v EU / EHP byly potvrzeny ve Francii. Je pravděpodobné další celosvětové šíření.
2019-nCoV je nový kmen koronaviru, který dosud nebyl u lidí identifikován. Ohniska nových virových infekcí u lidí vždy vyvolávají obavy v oblasti veřejného zdraví, zejména pokud existuje jen málo znalostí o vlastnostech viru, o tom, jak se šíří mezi lidmi, jak závažné jsou výsledné infekce a jak je léčit.
Byl potvrzen přenos z člověka na člověka, ale k vyhodnocení celého rozsahu tohoto způsobu přenosu je třeba více informací. Zdroj infekce není znám a může být stále aktivní. Země EU / EHP by měly zajistit, aby byla v případech zjištěných v EU / EHP uplatňována včasná a přísná opatření pro prevenci a kontrolu infekcí (IPC), aby se zabránilo dalšímu trvalému šíření v komunitě a ve zdravotnictví.
Za předpokladu, že jsou včasná a přísná opatření IPC uplatňována na dovážené případy zjištěné v EU / EHP, je pravděpodobnost dalšího trvalého šíření v prostředí Společenství považována za nízkou.
Všechny lety z Wuhan byly zrušeny. Oslavy čínského nového roku na konci ledna zvýší objem cestování do / z Číny a v Číně, čímž se zvýší pravděpodobnost příchodu případů do EU.
Probíhá vyšetřování ohniska a vzhledem k tomu, že se jedná o vznikající, rychle se vyvíjející situaci, poskytne ECDC aktualizované informace, jakmile budou k dispozici. Poslední aktualizace: 25. ledna 2020, 10:30 CET
Aktualizace situace 25. ledna 11:30 CET
Od 31. prosince 2019 a od 25. ledna 2020 bylo hlášeno celkem 1 350 laboratorně potvrzených případů nové infekce coronavirusem (2019-nCoV), včetně 15 zdravotnických pracovníků a 41 úmrtí.
Byly hlášeny případy z Číny (1 323), Tchaj-wanu (3), Japonska (2), Jižní Koreje (2), Thajska (5), Singapuru (3), Vietnamu (2), Nepálu (1), Malajsie (1) ), Austrálie (1), USA (2) a Francie (3). Všechny případy hlášené mimo Čínu měly před začátkem nedávnou historii cest do Číny, s výjimkou Vietnamu.
Z uvedených 41 úmrtí bylo všech v Číně 39 z provincie Hubei a jedna z každé z provincií Heilongjiang a Hebei. (25.1.2020)
Ilustrační foto