Epidemie covid-19 zasáhla maloobchod ve třech vlnách

Trend v maloobchodě se aktuálně vrátil na stejné tempo růstu jako před pandemií. Protiepidemická opatření nejvíce dopadla na prodej oblečení a obuvi. Z omezení maloobchodního prodeje nejvíce těžily nákupy přes internet.
Aktuální čísla ukazují, že se maloobchodní tržby v září 2021 v porovnání se stejným měsícem loňského roku zvýšily o 3,6 %, po vyloučení vlivu kalendářních variací o 3,4 %. Rostly tržby především za nepotravinářské zboží a růst zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny. „Nejvyšší tempa růstu si dlouhodobě udržuje prodej prostřednictvím internetu. Jeho obliba vzrostla také díky omezením prodeje v kamenných obchodech v souvislosti s opatřeními proti šíření covid-19,“ připomíná Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.
Z hlediska dlouhodobého vývoje byl dopad pandemie onemocnění covid-19 na jednotlivá maloobchodní odvětví rozdílný. Ovlivněn nebyl pouze prodej potravin v nespecializovaných prodejnách. Postižen byl naopak prodej nepotravinářského zboží, z čehož nejvíce prodej oděvů, obuvi a kožených výrobků. Snížení tržeb v covidovém období se nevyhnulo ani prodeji pohonných hmot, což souviselo s nižší mobilitou obyvatelstva. „Maloobchod s nepotravinářským zbožím a maloobchodní prodej pohonných hmot byly zasaženy celkem třemi vlnami pandemie, přičemž za zdaleka nejhorší období lze z pohledu propadu tržeb považovat první polovinu roku 2020,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Další pokles nastal na podzim 2020 a v prvních měsících letošního roku.
Vládní opatření proti šíření koronaviru se týkala většiny prodejen nepotravinářského zboží, tedy nábytku, domácích potřeb, sportovních potřeb anebo již zmiňovaných prodejen oděvů a obuvi. Některé prodejny, které musely zůstat zavřené, proto zvolily jiný prodejní kanál a začaly zboží nabízet a prodávat prostřednictvím internetu. „Přestože prodej přes internet roste trvale, v období od března do května 2020 jsme mohli sledovat výrazný meziroční nárůst tržeb. Nejvyšší růst, a to o více než 50 %, jsme u internetových obchodů zaznamenali v dubnu 2020,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.
V jednotlivých zemích Evropské unie byl vliv koronavirové epidemie na maloobchod rozdílný jak z hlediska doby, kdy se projevil, tak i z hlediska jeho dopadů. Z dostupných dat vyplývá, že nejvíce byl maloobchod v počátku epidemie postižen zejména v jižních státech EU, zatímco severské státy většinou vykázaly za rok 2020 růst. (5.11.2021)