EU má 1,89 milionu výzkumných pracovníků

Počet výzkumných pracovníků na plný úvazek (FTE) v EU v posledních letech vzrostl. V roce 2020 pracovalo v členských státech 1,89 milionu výzkumných pracovníků (ve FTE), což je o 546 tisíc více než v roce 2010.
V EU pracovalo nejvíce výzkumných pracovníků v podnikatelském sektoru (55 %) a v sektoru vysokoškolského vzdělávání (33 %), následovaném vládním sektorem (11 %).
Počet výzkumných pracovníků (FTE) se v Řecku a Maďarsku mezi lety 2010 a 2020 téměř zdvojnásobil, v loňském roce jich bylo celkem 41 800 a 42 000. Totéž se stalo v Polsku, kde bylo v roce 2020 124 400 FTE těchto odborníků, což je o 59 900 více než v roce 2010.
Relativně vysoká míra růstu byla také zaznamenána v Nizozemsku (89 %), na Maltě (69 %), na Kypru (67 %) a v Irsku (66 %). Jediným členským státem, který zaznamenal opačnou tendenci, bylo Rumunsko, kde počet výzkumných pracovníků v FTE klesl o 7 %.
Když se podíváme na zbytek světa, počet výzkumných pracovníků v Číně (bez Hongkongu) dosáhl v roce 2019 2,11 milionu, následované Spojenými státy na druhém místě s 1,55 milionu výzkumných pracovníků (údaje z roku 2018), což je méně než celkový počet výzkumných pracovníků v EU v roce 2020.
Během let 2010-2019 se počet výzkumných pracovníků v Turecku více než zdvojnásobil na celkových 135 500. Rychlý nárůst počtu výzkumných pracovníků zaznamenala také Jižní Korea, a to o 63 % na 430 700. Tento rychlý růst zaznamenala také Čína, celkově o téměř tři čtvrtiny (74 %, údaje za rok 2019). Ve Spojených státech bylo tempo růstu 30 % (údaje z roku 2018); byl však nižší než v EU, kde počet výzkumných pracovníků vzrostl o 41 %.
Naproti tomu počet výzkumných pracovníků v Rusku mezi lety 2010 a 2019 klesl o 9 % a v Japonsku vzrostl o 4 %.
Zdroj: Eurostat (23.12.2021)
Pozn. redakce. Jistě by nebylo od věci porovnat kvantitu s kvalitou, např. počtem patentů, aplikací v průmyslu atd.