EU: nájmy rostou, ceny domů klesají

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se ceny nájmů a domů v EU ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 zvýšily, přičemž nájmy vzrostly o 2,5 % a ceny domů o 3,6 %. Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2022 ceny nemovitostí poprvé od začátku vzestupného trendu v roce 2015 poklesly (-1,5 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2022). Nájemné mezitím pokračovalo ve své rostoucí trajektorii (+0,6 % ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2022).
Vyplývá to z údajů o nájmech a cenách domů, které zveřejnil Eurostat. Článek představuje několik poznatků z podrobnějšího článku Statistics Explained o statistice cen bydlení.
Ceny domů a nájmů v EU sledovaly mezi rokem 2010 a druhým čtvrtletím roku 2011 podobný růst. Po tomto čtvrtletí se však ceny domů a nájemné vyvíjely jinak. Zatímco nájemné během tohoto období až do čtvrtého čtvrtletí roku 2022 stabilně rostlo, ceny domů značně kolísaly. 
 Po prudkém poklesu mezi druhým čtvrtletím roku 2011 a prvním čtvrtletím roku 2013 zůstaly ceny domů mezi lety 2013 a 2014 víceméně stabilní. Po rychlém růstu na začátku roku 2015 rostly ceny domů rychleji než nájemné až do druhého čtvrtletí roku 2022. Ve třetím čtvrtletí 2022 rostly ceny domů stejným tempem jako nájemné (obě +0,7 % ve srovnání s druhým čtvrtletím 2022).
Od roku 2010 do čtvrtého čtvrtletí roku 2022 vzrostlo nájemné o 19 % a ceny domů o 47 %.
Ceny domů se více než zdvojnásobily v Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lucembursku, Lotyšsku, Rakousku a Česku 
Při srovnání čtvrtého čtvrtletí roku 2022 s rokem 2010 vzrostly ceny domů více než nájemné v 18 zemích EU. 
 Za toto období se ceny nemovitostí zvýšily ve 24 zemích EU a ve třech se snížily. Více než zdvojnásobily se v Estonsku (+199 %), Maďarsku (+174 %), Litvě (+142 %), Lucembursku (+136 %), Lotyšsku (+133 %), Rakousku (+126 %) a Česku (+ 125 %). Pokles byl zaznamenán v Řecku (-14 %), Itálii (-9 %) a na Kypru (-4 %).
U nájmů se ceny zvýšily ve 26 zemích EU a v jedné se snížily, přičemž nejvíce vzrostly v Estonsku (+216 %) a Litvě (+160 %). Jediný pokles byl zaznamenán v Řecku (-23 %). (7.4.2023)